Dostawa subskrypcji i wsparcia dla produktów IBM (PN 11/2020) – ZTM Warszawa

Dostawa subskrypcji i wsparcia dla produktów IBM (PN 11/2020)

Data ogłoszenia: 2 marca 2020

Termin składania ofert/wniosków: 11 marca 2020, 10:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest subskrypcja i wsparcie do dnia 31.12.2020 r. dla poniżej wymienionych produktów IBM.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na Platformie E-Zamawiający pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl.

Ostatnia aktualizacja 13 marca 2020