Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek oraz faksów – Zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 428 000 EURO – ZTM Warszawa

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek oraz faksów – Zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 428 000 EURO

Data ogłoszenia: 14 lutego 2020

Termin składania ofert/wniosków: 28 lutego 2020, 12:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na Platformie pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/11824/details

Ostatnia aktualizacja 13 marca 2020