Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej pętli autobusowo-tramwajowej wraz z parkingiem strategicznym P+R (Park&Ride), kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz studium wykonalności dla węzła przesiadkowego Winnica (PN 4/2020) – ZTM Warszawa

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej pętli autobusowo-tramwajowej wraz z parkingiem strategicznym P+R (Park&Ride), kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz studium wykonalności dla węzła przesiadkowego Winnica (PN 4/2020)

Data ogłoszenia: 4 lutego 2020

Termin składania ofert/wniosków: 28 lutego 2020, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na Platformie pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/11529/details

Ostatnia aktualizacja 27 kwietnia 2020

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.