Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla uruchomienia przystanków autobusowych w Warszawie Nr postępowania PN 3/2020 – ZTM Warszawa

Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla uruchomienia przystanków autobusowych w Warszawie Nr postępowania PN 3/2020

Data ogłoszenia: 20 stycznia 2020

Termin składania ofert/wniosków: 28 stycznia 2020, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na Platformie E-Zamawiający pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl.

Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla uruchomienia przystanków autobusowych dla następujących lokalizacji: ul. Łabiszyńska, ul. Bliska, ul. J.Ch. Szucha, ul. Gen. W. Sikorskiego, ul. Mrówcza w Warszawie.

Ostatnia aktualizacja 29 kwietnia 2020

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.