Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Marki i Nieporęt z Warszawą (PN 85/2019) – ZTM Warszawa

Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Marki i Nieporęt z Warszawą (PN 85/2019)

Data ogłoszenia: 3 stycznia 2020

Termin składania ofert/wniosków: 17 stycznia 2020, 08:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej podstawowo łączącego obszar powiatu wołomińskiego (Gminy Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki oraz Nieporęt z Warszawą.

2. Rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpi w terminie do 2 tygodni od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż 17 lutego 2020 r.

Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi z dniem 30.11.2021 r.

Identyfikator postępowania: 6ad671c4-fbee-47bc-861e-edded76d8046

Ogloszenie o zamowieniupdf (152 KB)
SIWZpdf (939 KB)

Ostatnia aktualizacja 6 marca 2020