Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gmin Otwock, Sulejówek, Karczew i Wiązowna z Warszawą (PN 86/2019) – ZTM Warszawa

Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gmin Otwock, Sulejówek, Karczew i Wiązowna z Warszawą (PN 86/2019)

Data ogłoszenia: 3 stycznia 2020

Termin składania ofert/wniosków: 17 stycznia 2020, 08:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie w okresie od 17.02.2020 r. do 30.11.2021 r., usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej podstawowo łączącego obszar powiatów otwockiego i mińskiego (Gminy (Otwock, Wiązowna, Karczew, Sulejówek) z Warszawą,w liczbie 1 049 700  (słownie: milion czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset) +10%/-10% (plus dziesięć/ minus dziesięć) wozokilometrów.

Identyfikator postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/SzczegolyPostepowania.aspx?Id=7d82df61-8aba-4ffa-8687-b0c384af2af6

Ogłoszenie o zamówieniupdf (105 KB)

Ostatnia aktualizacja 27 stycznia 2020