Dostawa 2 depozytorów kluczy w systemie brelokowym (PN 78/2019) – ZTM Warszawa

Dostawa 2 depozytorów kluczy w systemie brelokowym (PN 78/2019)

Data ogłoszenia: 19 listopada 2019

Termin składania ofert/wniosków: 26 listopada 2019, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca zakup, montaż, instalację i konfigurację 2 depozytorów, zwanych dalej „urządzeniami” na klucze w systemie brelokowym. Szczegółowe informacje w zakresie przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

ogłoszeniepdf (340 KB)
SIWZpdf (657 KB)
Załącznik nr 2 do OPZpdf (200 KB)
Załącznik nr 3 do OPZpdf (177 KB)

Ostatnia aktualizacja 12 grudnia 2019

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.