Starszy specjalista ds. zarządzania projektami – ZTM Warszawa

Starszy specjalista ds. zarządzania projektami

Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Termin składania ofert: 22 grudnia 2022 roku


Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w poniższym załączniku:

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.