Referent ds. skarg i wniosków w Dziale Kontaktu z Pasażerem – ZTM Warszawa

Referent ds. skarg i wniosków w Dziale Kontaktu z Pasażerem

Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Termin składania ofert: 26 kwietnia 2024 roku


Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w poniższym załączniku:

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.