Referent ds. obsługi kasowej w Dziale Sprzedaży – ZTM Warszawa

Referent ds. obsługi kasowej w Dziale Sprzedaży

Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Termin składania ofert: 5 lipca 2024 roku

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w poniższym załączniku:

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.