Pomoc administracyjna w Dziale Informacji Pasażerskiej (umowa na czas zastępstwa) – ZTM Warszawa

Pomoc administracyjna w Dziale Informacji Pasażerskiej (umowa na czas zastępstwa)

Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Termin składania ofert: 10 października 2022 roku


Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w poniższym załączniku:

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.