Podinspektor ds. umów, rozliczeń i zezwoleń w Dziale Informacji Pasażerskiej – ZTM Warszawa

Podinspektor ds. umów, rozliczeń i zezwoleń w Dziale Informacji Pasażerskiej

Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Termin składania ofert: 12 lutego 2024 roku


Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w poniższym załączniku:

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.