Podinspektor ds. obsługi kasowej w Dziale Sprzedaży Biletów – ZTM Warszawa

Podinspektor ds. obsługi kasowej w Dziale Sprzedaży Biletów

Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Termin składania ofert: 12 grudnia 2022 roku, godz. 16:00


Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w poniższym załączniku:

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.