Podinspektor ds. badań i analiz w Dziale Analiz (zastępstwo) – ZTM Warszawa

Podinspektor ds. badań i analiz w Dziale Analiz (zastępstwo)

Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Termin składania ofert: 30 stycznia 2023 roku, godz. 16:00


Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w poniższym załączniku:

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.