Kierownik Działu Informatyki – ZTM Warszawa

Kierownik Działu Informatyki

Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Termin składania ofert: 1 grudnia 2023 roku


Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w poniższym załączniku:

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.