Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (branża drogowa) – ZTM Warszawa

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (branża drogowa)

Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Termin składania ofert: 15 lutego 2023 roku


Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w poniższym załączniku:

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.