Główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej – ZTM Warszawa

Główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej

Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Termin składania ofert: 27 grudnia 2022 roku


Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w poniższym załączniku:

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.