Dyspozytor w Dziale Kontroli Biletów – ZTM Warszawa

Dyspozytor w Dziale Kontroli Biletów

Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Termin składania ofert: 14 czerwca 2024 roku


Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w poniższym załączniku:

Dyspozytorpdf (209 KB)
MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.