Dyspozytor (Centrala Ruchu – Dyżurny ZTM) w Dziale Nadzoru Przewozów – ZTM Warszawa

Dyspozytor (Centrala Ruchu – Dyżurny ZTM) w Dziale Nadzoru Przewozów

Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Termin składania ofert: 10 lipca 2024 roku


Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w poniższym załączniku:

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.