Dyrektor Pionu Przewozów – ZTM Warszawa

Dyrektor Pionu Przewozów

Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w wybrany sposób w poniżej podanym terminie:

Aplikacje, które wpłyną do ZTM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru – testu wiedzy i kompetencji, zostaną o tym powiadomieni pisemnie lub telefonicznie. Działania rekrutacyjne (m.in. test wiedzy i kompetencji, rozmowa kwalifikacyjna) planowane są w są w styczniu 2024 r.


Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w poniższym załączniku:

Dyrektor Pionu Przewozówpdf (484 KB)

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.