Pierwsze posiedzenie Forum Pasażerów za nami – ZTM Warszawa

Pierwsze posiedzenie Forum Pasażerów za nami

Forum Pasażerów – to ciało opiniodawczo-konsultacyjne działające od niedawna przy Zarządzie Transportu Miejskiego. Jego członkowie zebrali się po raz pierwszy we wtorek, 30 października. Spotkanie miało charakter organizacyjny.

Głównym celem utworzenia Forum Pasażerów jest doskonalenie przez ZTM funkcjonowania stołecznej komunikacji miejskiej poprzez współpracę z mieszkańcami aglomeracji warszawskiej. Jest ono miejscem dyskusji i wymiany opinii, stanowiąc komplementarne źródło informacji o potrzebach i oczekiwaniach użytkowników Warszawskiego Transportu Publicznego. Forum Pasażerów pełni rolę opiniodawczo-konsultacyjną, zarówno jeśli chodzi o sprawy bieżące, jak i w zakresie nowych rozwiązań przewidywanych do zastosowania w komunikacji miejskiej. W jego skład wchodzą osoby korzystające ze stołecznego transportu publicznego. To osoby o zróżnicowanych potrzebach – zarówno młodsi, jak i seniorzy, pasażerowie z niepełnosprawnościami, rodzice z dziećmi małymi lub w wieku szkolnym.

Podczas pierwszego posiedzenia Forum Pasażerów jego uczestnikom wręczono nominacje. Omówiono także najważniejsze kwestie organizacyjne, dotyczące dalszych prac i kolejnych spotkań. Przekazano również informacje na temat Karty Praw Pasażera przygotowywanej obecnie przez Radę Warszawskiego Transportu Publicznego. Uczestnicy Forum Pasażerów zgłosili swoje uwagi i propozycje zmian w zasadach współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego. Przekazali także uwagi dotyczące najczęściej spotykanych niewłaściwych zachowań współpasażerów oraz związane z organizacją komunikacji miejskiej. Zgłoszenia te zostaną przeanalizowane przez ZTM.

Uczestnicy Forum Pasażerów spotykać się będą raz na kwartał. Kolejne posiedzenie odbędzie się w styczniu. Jego przedmiotem będzie tematyka przyszłych kampanii społecznych ZTM, skierowanych do pasażerów.

Więcej informacji na temat Forum Pasażerów – na dedykowanej podstronie serwisu www.ztm.waw.pl.

Ostatnia aktualizacja 3 czerwca 2019

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.