Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

ostatnie zmiany

E-1, N22, N24, N72, Z, Z-6, 102, 111, 117, 123, 125, 135, 138, 146, 147, 158, 166, 202, 504, 507, 509, 517, 521
7, 9, 24, 25, 73 
M1, M2 

Zmiany w komunikacji w związku z koncertem na PGE Narodowym w dn. 12 lipca br.

dn. 12.07.2019 (piątek) od godz. 17:00 do godz. 23:58

W związku z organizacją koncertu na PGE Narodowym w dniu 12.07.2019 r. (piątek) zostają wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI W DNIU 12.07.2019 r.

ZMIANY PRZYSTANKOWE

Od godz. 17:00 do czasu zakończenia akcji rozwozowej:

a) w związku z wyznaczeniem przejścia dla pieszych przez północną jezdnię al. Waszyngtona na wysokości przystanku RONDO WASZYNGTONA 01 (w kierunku mostu Poniatowskiego) ww. przystanek ulega zawieszeniu, natomiast w jego zastępstwie uruchomiony zostaje tymczasowy przystanek zastępczy RONDO WASZYNGTONA 51 zlokalizowany ok. 30 metrów przed podstawową lokalizacją. Przystanek RONDO WASZYNGTONA 51 funkcjonuje na analogicznych zasadach jak zawieszony przystanek RONDO WASZYNGTONA 01,

b) zmieniony zostaje charakter przystanków WYBRZEŻE SZCZECIŃSKIE 01 i 02 z warunkowych na stałe. Przystanki obowiązywały będą jako stałe dla linii E-1, 102, 146 i 147.

AUTOBUSY

1) Od godz. 17:00 do końca kursowania linii w przypadku braku możliwości obsługi przystanku technicznego METRO STADION NARODOWY 71 zlokalizowanego na błoniach PGE Narodowego autobusy linii E-1 zostaną skierowane na trasę objazdową:

E-1
w kierunku krańca Metro Stadion Narodowy:
od skrzyżowania Wybrzeże Szczecińskie / Zamoście: Wybrzeże Szczecińskie – Okrzei – Jagiellońska - Zamoyskiego - Sokola - METRO STADION NARODOWY 01 (przystanek krańcowy),

w kierunku krańca Gocław:
METRO STADION NARODOWY 01 (przystanek krańcowy) – Sokola i dalej swoją trasą

2) Ponadto od ww. godz. do czasu zakończenia akcji rozwozowej w przypadku braku możliwości przejazdu ul.: Zamoyskiego, Zamoście i Sokolą autobusy E-1, 125, 135, 146, 147, 202 i Z-6 zostaną skierowane na trasy objazdowe:

E-1
w obu kierunkach:
GOCŁAW - ... – Wybrzeże Szczecińskie – most Świętokrzyski – Zajęcza – Topiel – Tamka – most Świętokrzyski – Wybrzeże Szczecińskie - … - GOCŁAW

125, 202
w obu kierunkach:

MIĘDZYLESIE/ GOCŁAWEK WSCH. - ... – Zamoyskiego – Targowa – Kijowska – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA) 04

135
w obu kierunkach:
PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA - ... – Zamoyskiego – Targowa – al. Solidarności - … - PL.HALLERA

146, 147
w kierunku krańca Dw. Wschodni (Lubelska):
FALENICA/ STARA MIŁOSNA (UŁAŃSKA) -... – rondo Waszyngtona – al. Zieleniecka – Zamoyskiego (w prawo) -…- DW. WSCHODNI (LUBELSKA),
w kierunku krańców Falenica, Torfowa:
DW. WSCHODNI (LUBELSKA) - ... – Targowa – zawrotka w kierunku al. Zielenieckiej – al. Zieleniecka – rondo Waszyngtona -…- FALENICA/ STARA MIŁOSNA (UŁAŃSKA)

Z-6
w obu kierunkach:
WIATRACZNA - ... – Zamoyskiego – Targowa – Kijowska – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA) 13

ZAMKNIĘCIE DLA RUCHU UL. FRANCUSKIEJ

W godzinach od 17:00 do ok. godz. 20:00 planowane jest wprowadzenie specjalnej organizacji ruchu polegającej na zamknięciu strefy Saskiej Kępy dla prywatnego indywidualnego ruchu kołowego.

Autobusy linii 117, 138, 146 i 147 w tym rejonie kursują trasami podstawowymi (ul. Francuską).

ETAP 2 – ewentualne wyłączenie ruchu na moście Poniatowskiego po zakończeniu koncertu oraz komunikacja zastępcza za tramwaje

Na ok. 15 min. przed zakończeniem koncertu planowanym na godz. 22:45 (godzina
i decyzja o wprowadzeniu etapu 2 może ulec zmianie i zależy od Policji) może nastąpić zamknięcie dla ruchu niżej wymienionych ciągów:

  • ciągu Aleje Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Poniatowskiego: całkowite wyłączenie ruchu kołowego w obu kierunkach na odcinku od ronda de Gaulle’a do ronda Waszyngtona,
  • ciągu Aleje Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Poniatowskiego: całkowite wyłączenie ruchu tramwajowego w obu kierunkach na odcinku od pl. Starynkiewicza do ronda Waszyngtona.     

W przypadku zamknięcia ww. ciągów komunikacyjnych na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje linii 7, 9, 24, 25 i 73 oraz autobusy linii 102, 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 517, 521, N22, N24 i N72.

TRAMWAJE

7
P+R AL. KRAKOWSKA - ... – Grójecka – Towarowa – Trasa W-Z - Targowa – Kijowska - … - KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA

9
po stronie Śródmieścia:
P+R AL.KRAKOWSKA - ... – Al. Jerozolimskie – PL. STARYNKIEWICZA
po stronie Pragi:
GOCŁAWEK - ... – al. Waszyngtona - al. Zieleniecka – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – RATUSZOWA-ZOO

24
po stronie Śródmieścia:
NOWE BEMOWO - ... – Al. Jerozolimskie –PL.STARYNKIEWICZA
po stronie Pragi:
GOCŁAWEK - ... – al. Waszyngtona - al. Zieleniecka – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – RATUSZOWA-ZOO

25
BANACHA - ... – Grójecka – Towarowa – Trasa W-Z – Targowa – 11 Listopada - … - ANNOPOL

73
PIASKI – ... – Okopowa – al. Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – Targowa – 11 Listopada – … – ANNOPOL

AUTOBUSY

102
w obu kierunkach:
PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA - ... – al. Waszyngtona – Saska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – Solec – Wioślarska – Ludna – Solec - DobraTamka - … - MŁYNÓW.

111
w obu kierunkach :
GOCŁAW - ... – Międzynarodowa – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński –Trasa Łazienkowska – Al. Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – rondo de Gaulle’a -…- ESPERANTO

117
w kierunku krańca Dw. Centralny:
GOCŁAW - ... - Paryska - Zwycięzców  - Saska – al. Stanów Zjednoczonych–Trasa Łazienkowska – Al. Ujazdowskie – Nowy ŚwiatAl. Jerozolimskie - DW.CENTRALNY,
w kierunku krańca Gocław:
DW.CENTRLANY – Al. Jerozolimskie - Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – Wał Miedzeszyński - ZwycięzcówParyska- … - GOCŁAW

146, 147
w kierunku krańca Dw. Wschodni (Lubelska):
FALENICA/ STARA MIŁOSNA (UŁAŃSKA) -... – rondo Waszyngtona – al. Zieleniecka – Zamoyskiego (w prawo) -…- DW. WSCHODNI (LUBELSKA),
w kierunku Falenica, Torfowa:
DW. WSCHODNI (LUBELSKA) - ... – Targowa – zawrotka w kierunku al. Zielenieckiej – al. Zieleniecka – rondo Waszyngtona -…- FALENICA/ STARA MIŁOSNA (UŁAŃSKA)

158, 521, N24
w obu kierunkach:
WITOLIN / FALENICA/ REMBERTÓW-AKADEMIA - ... – al. Waszyngtona – Saska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński –Trasa Łazienkowska – Al. Ujazdowskie – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie - … -  CH REDUTA /SZCZĘŚLIWICE/ DW.CENTRALNY

166
w obu kierunkach:
PL. HALLERA - ... – rondo Waszyngtona – Francuska – Zwycięzców - Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – Solec – Wioślarska – Ludna - … - OS. KABATY

507, N22, N72
w obu kierunkach:
GOCŁAW/ ALEKSANDRÓW/ FALENICA/ JAROSŁAWSKA - ... - Saska - Zwycięzców – Wał Miedzeszyński –Trasa Łazienkowska – Al. Ujazdowskie - Nowy Świat - Aleje Jerozolimskie - DW. CENTRALNY

517
w obu kierunkach:
TARGÓWEK - ... – rondo Waszyngtona – Francuska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – Trasa Łazienkowska- Al. Ujazdowskie- pl. Trzech Krzyży – Nowy ŚwiatAl. Jerozolimskie - … - URSUS-NIEDŹWIADEK

ZMIANY PRZYSTANKOWE

Na trasach objazdowych obowiązywać będą dla wszystkich linii przystanki wg zasad:

  • jako stałe pierwsze po zjeździe z trasy podstawowej,
  • jako warunkowe wszystkie kolejne napotkane,

oprócz przystanków zlokalizowanych bezpośrednio przed skrętem w lewo, z których skręt jest niemożliwy do wykonania, z uwzględnieniem poniższych uwag dotyczących funkcjonowania przystanków.

Od czasu ewentualnego wyłączenia ruchu na moście Poniatowskiego do zakończenia akcji rozwozowej:

a) uruchomiony zostaje przystanek ADAMPOLSKA 51 zlokalizowany na ul. Saskiej ok. 50 m za skrzyżowaniem z al. Waszyngtona w kierunku ul. Zwycięzców. Przystanek obowiązywał będzie dla wszystkich linii skierowanych na trasy objazdowe, znajdujących się na trasach podstawowych oraz linii zastępczej za tramwaje (102, 123, 158, 509, 521, N24 i Z) jako stały,

b) przystanek ADAMPOLSKA 02 obowiązywał będzie dla wszystkich linii skierowanych na trasy objazdowe oraz linii zastępczej za tramwaje (102, 158, 521, N24 i Z) jako stały

c) wznowione zostaje funkcjonowanie przystanków obowiązujących jako stałe dla wszystkich linii:

  • PL. NA ROZDROŻU 08,
  • MUZEUM NARODOWE 53 - zlokalizowany przy ul. Nowy Świat (po skręcie z Al. Jerozolimskich w kierunku pl. Trzech Krzyży). Przystanek obowiązywał będzie dla wszystkich linii skierowanych na trasy objazdowe jako stały,

d) uruchamia się przystanki, które obowiązywać będą jako stałe dla linii przyspieszonych:

  • KRUCZA 01 i 02 – dla linii 507, 517 i 521,
  • ADAMPOLSKA 01 –dla linii 521,
  • PL. STARYNKIEWICZA 01 i 02 – dla linii 504, 517 i 521.

KOMUNIKACJA ZASTĘPCZA ZA TRAMWAJE W ALEJACH JEROZOLIMSKICH I NA MOŚCIE PONIATOWSKIEGO

W przypadku wyłączenia ruchu tramwajowego w Alejach Jerozolimskich i na moście Poniatowskiego uruchomiona zostanie linia autobusowa Z kursująca na trasie:

Z
w obu kierunkach:
PL. ZAWISZY 03 – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska –
al. Waszyngtona – WIATRACZNA 03.

W autobusach linii Z obowiązywała będzie taryfa ZTM.

ETAP 3 – uruchomienie komunikacji rozwozowej
po zakończeniu koncertu w przypadku wyłączenia ruchu
na moście Poniatowskiego

AUTOBUSY

Uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii:

509
w kierunku krańca Nowodwory:
RONDO WASZYNGTONA 04al. Zieleniecka -  … - NOWODWORY,
w kierunku krańca Gocław:
RONDO WASZYNGTONA 03al. Waszyngtona - … - GOCŁAW.

METRO

Na linii metra M1 od godz. 22:30 do czasu zakończenia akcji rozwozowej kursowanie pociągów będzie się odbywało z częstotliwością ok. 5 min.

Na linii M2 od godz. 22:30 do czasu zakończenia akcji rozwozowej kursowanie pociągów będzie się odbywało z częstotliwością ok. 3 min.

opublikowano 9 lipca 2019r.
ostatnia aktualizacja 9 lipca 2019r.

zaplanuj podróż

kalandarz
Zobacz nową stronę Warszawskiego Transportu Publicznego! Zobacz nową stronę Zarządu Transportu Miejskiego! RODO w ZTM kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Komunikacja w wakacyjnym nastroju

Komunikacja w wakacyjnym nastroju

Letnie miesiące to tradycyjnie czas, kiedy warszawiacy wyjeżdżają na zasłużony wypoczynek. Dzieci nie chodzą do szkoły, studenci zdążyli ochłonąć po egzaminach, wiele osób bierze urlopy. Komunikacja miejska może także pomóc w wakacyjnej rozrywce. Warto wybrać się na przejażdżkę jedną z zabytkowych linii albo skorzystać z Zielonej Mapy i pojechać na cały dzień do jednego z atrakcyjnych przyrodniczo miejsc aglomeracji. więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską