Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

ostatnie zmiany

Z, 102, 111, 117, 123, 125, 135, 138, 146, 147, 158, 166, 202, 507, 509, 517, 521, 903, 904
3, 7, 9, 22, 24, 25, 26 
M2 

Impreza sportowa na Stadionie Narodowym w dn. 15.05 br. - zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej

dn. 15.05.2016 (niedziela) od godz. 11:00 do godz. 18:00

W związku z organizacją imprezy sportowej na Stadionie Narodowym w dniu 15.05.2016 r. od godz. 11:00 do czasu zakończenia akcji rozwozowej (ok. 18:00) zostają wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

 

Spis treści:

OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI W DNIU 15.05.2016 r.
ETAP 1
– zamknięcie dla ruchu kołowego ul. Francuskiej
ETAP 2
– komunikacja dowozowa na zawody
ETAP 3
– ewentualne wyłączenie ruchu w al. Zielenieckiej, na moście Poniatowskiego i ul. Sokolej po zakończeniu zawodów (komunikacja zastępcza za tramwaje)
ETAP 4
– uruchomienie komunikacji rozwozowej ze Stadionu Narodowego

 

OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI
W DNIU 15.05.2016 r.

AUTOBUSY

Od godz. 11:00 do czasu zakończenia akcji rozwozowej w przypadku braku możliwości przejazdu w rejonie skrzyżowania Zamoyskiego / Sokola autobusy linii 125,  
135 i 202 będą skierowane na trasy objazdowe:

125
w kierunku pl. Hallera:

MIĘDZYLESIE
- ... - Zamoyskiego - Targowa – Ratuszowa - … - PL.HALLERA,

w kierunku Międzylesie:
PL.HALLERA
- ... – Cyryla i Metodego - Targowa – Zamoyskiego - … - MIĘDZYLESIE

135
w obu kierunkach:

PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA
- ... - Zamoyskiego - Targowa – al. Solidarności - … - PL.HALLERA

202
w kierunku Metro Stadion Narodowy:

GOCŁAWEK WSCHODNI
- ... - Lubelska - Zamoyskiego - Targowa – Kijowska – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA) 12

w kierunku Gocławek Wschodni:
DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) 12 - Kijowska - Targowa - Zamoyskiego
- Lubelska - ... - GOCŁAWEK WSCHODNI

W przypadku wprowadzenia tras objazdowych na ww. liniach wszystkie przystanki obowiązywać będą jako stałe.

ZMIANY PRZYSTANKOWE

Od godz. 11:00 do czasu zakończenia akcji rozwozowej:

a) w związku z wyznaczeniem przejścia dla pieszych przez północną jezdnię al. Waszyngtona na wysokości przystanku RONDO WASZYNGTONA 01 (w kierunku mostu Poniatowskiego) ww. przystanek ulega zawieszeniu, natomiast w jego zastępstwie uruchomiony zostaje tymczasowy przystanek zastępczy RONDO WASZYNGTONA 51 zlokalizowany ok. 30 metrów przed podstawową lokalizacją. Przystanek RONDO WASZYNGTONA 51.

b) zmieniony zostaje charakter przystanków WYBRZEŻE SZCZECIŃSKIE 01 i 02 z warunkowych na stałe. Przystanki obowiązywały będą jako stałe dla wszystkich kursujących ul. Wybrzeże Szczecińskie linii autobusowych.

ETAP 1 - zamknięcie dla ruchu ul. Francuskiej

 AUTOBUSY

W godz. od 11:00 do 14:00 planowane jest wprowadzenie specjalnej organizacji ruchu polegającej na zamknięciu strefy Saskiej Kępy dla ruchu kołowego (z wyłączeniem ruchu autobusów oraz pojazdów posiadających specjalny identyfikator). Na ul. Francuskiej planowane jest wyłączenie ruchu autobusów w obu kierunkach, na odcinku od ronda Waszyngtona do ul. Zwycięzców (na części ul. Francuskiej będzie dopuszczony ruch indywidualny pojazdów z identyfikatorami).

W związku z zamknięciem ul. Francuskiej autobusy linii 117, 138 i 146 zostaną skierowane na trasy objazdowe:

117
w obu kierunkach:

GOCŁAW
- ... - Paryska - Zwycięzców - Saska - al. Waszyngtona - al. Poniatowskiego - ... - DW. CENTRALNY

138
w obu kierunkach:

ZAJEZDNIA UTRATA
- ... – al. Zieleniecka – al. Waszyngtona - Saska – Zwycięzców  - Wał Miedzeszyński - ... – BOKSERSKA

146
w obu kierunkach:

FALENICA
- ... - Paryska - Zwycięzców - Saska - al. Waszyngtona - al. Zieleniecka - ... - DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) Na trasach objazdowych linii 117, 138 i 146 w tym etapie wszystkie napotkane przystanki obowiązują jako stałe.

ZMIANY PRZYSTANKOWE

Zawieszone zostaje funkcjonowania przystanków:

- FRANCUSKA 01 i 02,

- PL. PRZYMIERZA 02.

Uruchomiony zostaje przystanek:

- STACJA KRWIODAWSTWA 56 - zlokalizowany na ul. Zwycięzców (za skrzyżowaniem z ul. Saską, w kierunku ul. Francuskiej). Przystanek obowiązuje w tym etapie jako stały dla linii 117, 138 i 146,

Wznowione zostaje funkcjonowanie przystanku:

- PL.PRZYMIERZA 04 - zlokalizowanego na ul. Zwycięzców (za skrzyżowaniem z ul. Francuską, w kierunku ul. Saskiej). Przystanek obowiązuje w tym etapie jako stały dla linii 117, 138 i 146.

 

ETAP 2 – dowóz na zawody

 METRO

Na linii M2 od godz. 12:00 do czasu rozpoczęcia zawodów o godz. 14:00 oraz od zakończenia zawodów (planowanego na ok. godz. 16:15) do zakończenia akcji rozwozowej kursowanie metra będzie się odbywało z częstotliwością ok. 3 min.

ETAP 3 – ewentualne wyłączenie ruchu na moście Poniatowskiego i w al. Zielenieckiej po zakończeniu zawodów oraz komunikacja zastępcza za tramwaje

Na ok. 15 min. przed zakończeniem zawodów (godzina i decyzja o wprowadzeniu etapu 3 zależy od Policji) może nastąpić zamknięcie dla ruchu niżej wymienionych ciągów:

- ciągu al. Zielenieckiej: całkowite wyłączenie ruchu kołowego i tramwajowego w obu kierunkach na odcinku od ronda Waszyngtona do ul. Zamoyskiego,

- ciągu Aleje Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Poniatowskiego- al. Waszyngtona: całkowite wyłączenie ruchu kołowego w obu kierunkach na odcinku od ronda de Gaulle’a do skrzyżowania al. Waszyngtona z ul. Saską,

- ciąg Aleje Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Poniatowskiego – al. Waszyngtona: całkowite wyłączenie ruchu tramwajowego w obu kierunkach na odcinku od pl. Starynkiewicza do ronda Wiatraczna.

W przypadku zamknięcia ww. ciągów komunikacyjnych na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje linii 7, 9, 22, 24 i 25 oraz autobusy linii 102, 111, 117, 123, 138, 146, 147, 158, 166, 507, 509, 517 i 521.

TRAMWAJE

7
P+R AL. KRAKOWSKA
- ... – Grójecka – Towarowa – Trasa W-Z – Targowa – Kijowska - … - KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA.

9
po stronie Śródmieścia:

P+R AL.KRAKOWSKA
- ... – Al. Jerozolimskie – PL.STARYNKIEWICZA,

po stronie Pragi:
GOCŁAWEK
- ... – Grochowska – Targowa – Kijowska – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA).

22
PIASKI
- ... – Okopowa – Trasa W-Z – Targowa – Zamoyskiego - … - WIATRACZNA

24
po stronie Śródmieścia:

NOWE BEMOWO
- ... – Al. Jerozolimskie – PL.STARYNKIEWICZA,

po stronie Pragi:
GOCŁAWEK
- ... – Grochowska – Targowa – Kijowska – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA).

25
w kierunku Annopol:

BANACHA
- ... – Grójecka – Towarowa – Trasa W-Z – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – 11 Listopada - … - ANNOPOL,

w kierunku Banacha:
ANNOPOL
- ... – Targowa -  Trasa W-Z – Towarowa – Grójecka – … -  BANACHA.

AUTOBUSY

102
w obu kierunkach:

PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA
- ... – al. Waszyngtona – Saska – Zwycięzców – Wał MiedzeszyńskiWybrzeże Szczecińskie - … - MŁYNÓW.

111
w obu kierunkach :

GOCŁAW
-... – Międzynarodowa –Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – al. Armii Ludowej – Al. Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – Krucza - …- ESPERANTO

117
w kierunku Dw. Centralny:

GOCŁAW
- ... - Paryska - Zwycięzców  - Saska – al. Stanów Zjednoczonych– most Łazienkowski – al. Armii Ludowej – Al. Ujazdowskie – Nowy ŚwiatAl. Jerozolimskie - DW.CENTRALNY,

w kierunku Gocław:
DW. CENTRALNY
– Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie – al. Armii Ludowej – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców  - … - GOCŁAW

123
w kierunku Dw. Wschodni (Lubelska):

DW. WSCHODNI (KIJOWSKA
- ... – Targowa – Zamoyskiego - Grochowska- Międzyborska – al. WaszyngtonaSaska - … - DW.WSCHODNI (LUBELSKA),

w kierunku Dw. Wschodni (Kijowska), Metro Młociny:
DW. WSCHODNI (LUBELSKA)
- ... – Saska –al. Waszyngtona – Grenadierów – Grochowska - ZamoyskiegoTargowa - … - DW.WSCHODNI (KIJOWSKA)

138
w kierunku Bokserska:

ZAJEZDNIA UTRATA
- ... – Ząbkowska –Targowa – zawrotka na ul. Targowej - Targowa - Kłopotowskiego – Wybrzeże Szczecińskie – Wał Miedzeszyńskimost Łazienkowski - … - BOKSERSKA,

 w kierunku Zajezdnia Utrata:
BOKSERSKA
- ... – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński - Wybrzeże Szczecińskie – OkrzeiZąbkowska - … - ZAJEZDNIA UTRATA.

146
w kierunku Falenica:

DW.WSCHODNI (KIJOWSKA)
- ... – Targowa – Zamoyskiego - Grochowska - Międzyborska - al. Waszyngtona - Saska - ZwycięzcówParyska - … - FALENICA,

w kierunku Dw. Wschodni (Kijowska):
FALENICA
- ... – Paryska – Zwycięzców – Saska – al. Waszyngtona - Grenadierów – Grochowska - ZamoyskiegoTargowa - … - DW.WSCHODNI (KIJOWSKA).

147
w kierunku PKP Międzylesie:

DW.WSCHODNI (KIJOWSKA)
- ... – Targowa – Zamoyskiego - Grochowska – Międzyborska – al. WaszyngtonaSaska - … - PKP MIĘDZYLESIE,

w kierunku Dw. Wschodni (Kijowska):
PKP MIĘDZYLESIE
- ... – Saska –al. Waszyngtona – Grenadierów – Grochowska – ZamoyskiegoTargowa - … - DW.WSCHODNI (KIJOWSKA),

158, 521
w obu kierunkach:

WITOLIN / PKP FALENICA
- ... – al. Waszyngtona –Saska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – al. Armii Ludowej – Al. Ujazdowskie – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie - … -  CH REDUTA /SZCZĘŚLIWICE

166
w kierunku Os. Kabaty:

PL.HALLERA
- ... – Targowa –Kłopotowskiego – Wybrzeże Szczecińskie - most Świętokrzyski – Zajęcza – Dobra- SolecLudna - … - OS. KABATY,

w kierunku Pl. Hallera:
OS. KABATY
- ... – Ludna –Solec – Dobra – Tamka – most Świętokrzyski –Wybrzeże Szczecińskie - OkrzeiTargowa - … - PL.HALLERA.

507
w obu kierunkach:

GOCŁAW
- ... - Saska - Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – al. Armii Ludowej – Al. Ujazdowskie - Nowy Świat - Aleje Jerozolimskie - DW. CENTRALNY

509
w kierunku Gocław:

NOWODWORY
- ... – Targowa – Zamoyskiego - Grochowska – Międzyborska- al. WaszyngtonaSaska - … - GOCŁAW,

w kierunku Nowodwory:
GOCŁAW
- ... – Saska –al. Waszyngtona – Grenadierów – Grochowska - ZamoyskiegoTargowa - … - NOWODWORY

517
w kierunku Ursus-Niedźwiadek:

WITEBSKA
- ... – Targowa – Kłopotowskiego – Wybrzeże Szczecińskie - most Świętokrzyski – Zajęcza – Dobra- Tamka – Kruczkowskiego - Książęca – Nowy ŚwiatAl. Jerozolimskie - … - URSUS-NIEDŹWIADEK,

w kierunku Witebska:
URSUS-NIEDŹWIADEK
- ... – Al. Jerozolimskie –Bracka – pl. Trzech Krzyży - Książęca – Kruczkowskiego – Tamka – most Świętokrzyski – Wybrzeże Szczecińskie - OkrzeiTargowa - … - WITEBSKA

ZMIANY PRZYSTANKOWE

W przypadku przystanków, które zlokalizowane są w swoim bliskim sąsiedztwie w obrębie jednego zespołu przystankowego, linie powinny się zatrzymywać tylko raz w danym kierunku (w miarę możliwości na przystankach linii kursujących w podobnych relacjach).

Na trasach objazdowych obowiązywać będą dla wszystkich linii przystanki wg zasad:

- jako stałe pierwsze po zjeździe z trasy podstawowej,

- jako warunkowe wszystkie kolejne napotkane,

oprócz przystanków zlokalizowanych bezpośrednio przed skrętem w lewo, z których skręt jest niemożliwy do wykonania.

Od czasu wyłączenia ruchu w al. Zielenieckiej i ewentualnie na moście Poniatowskiego do zakończenia akcji rozwozowej:

a) uruchomione zostają przystanki obowiązujące jako stałe dla wszystkich linii:

- MUZEUM NARODOWE 53 - zlokalizowany w ul. Nowy Świat (po skręcie z Al. Jerozolimskich, w kierunku pl. Trzech Krzyży),

- STACJA KRWIODAWSTWA 56 - zlokalizowany na ul. Zwycięzców (za skrzyżowaniem z ul. Saską, w kierunku ul. Francuskiej),

- ADAMPOLSKA 51 – zlokalizowany na ul. Saskiej ok. 50 m za skrzyżowaniem z al. Waszyngtona, w kierunku ul. Zwycięzców. Przystanek obowiązywał będzie jako „dla wsiadających” dla dodatkowych kursów na linii 509 oraz jako stały dla wszystkich linii skierowanych na trasy objazdowe (102, 123, 146, 147, 158, 509 i Z),

- BEREZYŃSKA 52– zlokalizowany na al. Waszyngtona ok. 50 m za skrzyżowaniem z ul. Saską, w kierunku ronda Wiatraczna. Przystanek obowiązywał będzie jako „dla wsiadających” dla linii 904 oraz jako stały dla wszystkich linii skierowanych na trasy objazdowe (102, 123, 146, 147, 158, 509 i Z).

b) wznowione zostaje funkcjonowanie przystanków obowiązujących jako stałe dla wszystkich linii:

- PL.PRZYMIERZA 04,

- PL. NA ROZDROZU 08.

c) w czasie obowiązywania etapu 3 i 4 dla linii autobusowych kursujących al. Waszyngtona na odcinku od skrzyżowania Saska/ al. Waszyngtona do ronda Wiatraczna wprowadza się obowiązek zatrzymywania na wszystkich napotkanych przystankach, w tym również przystankach tymczasowych w rejonie skrzyżowania Saska / al. Waszyngtona tj. ADAMPOLSKA 51 i BEREZYŃSKA 52 (dotyczy linii 102, 123, 146, 147, 158, 509, 521 i Z).

d) uruchamia się przystanki, które obowiązywać będą jako stałe dla linii przyśpieszonych:

- PL.STARYNKIEWICZA 01 i 02 – dla linii 504, 517 i 521,

- KRUCZA 01 i 02 – dla linii 507, 517 i 521

- ADAMPOLSKA 01 i 02 – dla linii 509 i 521.

 

KOMUNIKACJA ZASTĘPCZA ZA TRAMWAJE
W ALEJACH JEROZOLIMSKICH i NA MOŚCIE PONIATOWSKIEGO

W przypadku wyłączenia ruchu tramwajowego w Alejach Jerozolimskich uruchomiona zostaje linia autobusowa Z kursująca na trasie:

Z
w obu kierunkach
PL. ZAWISZY 03 – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – al. Armii Ludowej – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – al. Waszyngtona – WIATRACZNA 03.

W autobusach linii Z obowiązywała będzie taryfa ZTM.

 

ETAP 4 – uruchomienie komunikacji rozwozowej
po zakończeniu zawodów

 AUTOBUSY

Uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii:

509
w kierunku Nowodwory:

AL.ZIELENIECKA 02
Zamoyskiego -  … - NOWODWORY,

w kierunku Gocław:
ADAMPOLSKA 51
Saska - … - GOCŁAW.

903
AL. ZIELENIECKA 03
- Zamoyskiego -  Targowa – al. Solidarności – Radzymińska—Gorzykowska – Handlowa - Kołowa - św. Wincentego - Kondratowicza – Chodecka  – BRÓDNO-PODGRODZIE 07.

904
BEREZYŃSKA 52
– al. Waszyngtona – al. Stanów Zjednoczonych – RONDO WIATRACZNA 09.

Na liniach 509, 903 i 904 wszystkie przystanki obowiązują jako warunkowe.

ZMIANY PRZYSTANKOWE

Od czasu rozpoczęcia do czasu zakończenia akcji rozwozowej uruchomiony zostanie tylko dla linii 509 obowiązujący jako stały przystanek PL. HALLERA 02.

Od czasu planowanego zakończenia zawodów (ok godz. 16:15) do zakończenia akcji rozwozowej na linii M2 pociągi metra będą kursować z częstotliwością 3 min.

TRAMWAJE

Uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii:

3
w kierunku Gocławek:

AL. ZIELENIECKA 06
- Zamoyskiego -  Grochowska  – GOCŁAWEK,

w kierunku Annopol:
AL. ZIELENIECKA 05
– Targowa  - …-   – ANNOPOL,

26
w kierunku Os. Górczewska:

AL. ZIELENIECKA 05
- Targowa -  …  – CM. WOLSKI

Przepraszamy za utrudnienia.

opublikowano 13 maja 2016r.
ostatnia aktualizacja 15 maja 2016r.

zaplanuj podróż

kalandarz
RODO w ZTM kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Dziesięć lat linii lokalnych

Dziesięć lat linii lokalnych

Dziesięć lat temu na trasy w aglomeracji warszawskiej wyruszyły autobusy linii lokalnych. Chyba mało kto wtedy przypuszczał, jak wielki sukces odniosą. To było coś nowego, a jednocześnie oferta, której potrzebowali mieszkańcy podwarszawskich gmin. Nic dziwnego, że po Lesznowoli, która pierwsza włączyła się we współpracę z Zarządem Transportu Miejskiego, dołączały kolejne samorządy i linie dowozowe powstają w dalszym ciągu – dziś jest ich 48. Tego jubileuszu nie byłoby bez dobrej współpracy ZTM z władzami podwarszawskich gmin. więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską