Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

ostatnie zmiany

102, 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 517, 521
7, 9, 22, 24, 25 

Zmiany w komunikacji w związku z meczem Polska - Litwa w dniu 12 czerwca na stadionie PGE Narodowy

dn. 12.06.2018 (wtorek)

W związku z organizacją meczu piłki nożnej Polska - Litwa na PGE Narodowym w dniu 12.06.2018 r. (początek meczu o godz. 18:00) od godz. 15:00 do czasu zakończenia akcji rozwozowej zostają wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI W DNIU 12.06.2018 r.

Na podstawie Uchwały Nr LXVII/1853/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24.05.2018 r. oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Nr 814/2018 z dnia 22.05.2018 r. posiadacze imiennych dokumentów wstępu na mecz
(tj. biletów, biletów-zaproszeń oraz akredytacji wydanych przez UEFA) są uprawnieni do nieodpłatnego przejazdu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m. st. Warszawie (autobusami operatorów realizujących przewozy na zlecenie Miasta, tramwajami, pociągami metra oraz pociągami SKM) w granicach 1 (pierwszej) strefy biletowej oraz do bezpłatnego korzystania z parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w okresie od dnia 12.06.2018 r. od godz. 6:00 do dnia 13.06.2018 r. do godz. 1:00.

Ponadto posiadacze ww. dokumentów wstępu na mecz są uprawnieni do bezpłatnego przejazdu pociągami Kolei Mazowieckich na zasadach opisanych powyżej.

 

ZMIANY PRZYSTANKOWE

Od godz. 15:00 do czasu zakończenia akcji rozwozowej:

a) w związku z wyznaczeniem przejścia dla pieszych przez północną jezdnię al. Waszyngtona na wysokości przystanku RONDO WASZYNGTONA 01 (w kierunku mostu Poniatowskiego) ww. przystanek ulega zawieszeniu, natomiast w jego zastępstwie uruchomiony zostaje tymczasowy przystanek zastępczy RONDO WASZYNGTONA 51 zlokalizowany ok. 30 metrów przed podstawową lokalizacją. Przystanek RONDO WASZYNGTONA 51 funkcjonuje na analogicznych zasadach jak zawieszony przystanek RONDO WASZYNGTONA 01,

b) zmieniony zostaje charakter przystanków WYBRZEŻE SZCZECIŃSKIE 01 i 02 z warunkowych na stałe. Przystanki obowiązywały będą jako stałe dla linii E-1, 102, 146 i 147.

ZAMKNIĘCIE DLA RUCHU UL. FRANCUSKIEJ

W godzinach od 15:00 do ok. godz. 18:00 planowane jest wprowadzenie specjalnej organizacji ruchu polegającej na zamknięciu strefy Saskiej Kępy dla prywatnego indywidualnego ruchu kołowego.

Autobusy linii 117, 138 i 146 w tym rejonie kursują trasami podstawowymi (ul. Francuską).

ETAP 1 – ewentualne wyłączenie ruchu na moście Poniatowskiego po zakończeniu meczu oraz komunikacja zastępcza za tramwaje

Na ok. 15 min. przed zakończeniem meczu planowanym na godz. 19:45 (godzina i decyzja o wprowadzeniu etapu 3 może ulec zmianie i zależy od Policji) może nastąpić zamknięcie dla ruchu niżej wymienionych ciągów:

- ciągu Aleje Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Poniatowskiego: całkowite wyłączenie ruchu kołowego w obu kierunkach na odcinku od ronda de Gaulle’a do ronda Waszyngtona,

- ciągu Aleje Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Poniatowskiego: całkowite wyłączenie ruchu tramwajowego w obu kierunkach na odcinku od pl. Starynkiewicza do ronda Waszyngtona.     

W przypadku zamknięcia ww. ciągów komunikacyjnych na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje linii 7, 9, 22, 24 i 25 oraz autobusy linii 102, 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 517 i 521.

TRAMWAJE

7

P+R AL. KRAKOWSKA - ... – Grójecka – Towarowa – Trasa W-Z - Targowa – Kijowska - … - KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA.

9

po stronie Śródmieścia:

P+R AL.KRAKOWSKA - ... – Grójecka – PL. STARYNKIEWICZA,

po stronie Pragi:

GOCŁAWEK - ... – al. Waszyngtona - al. Zieleniecka – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – RATUSZOWA-ZOO

22

PIASKI - ... – Okopowa – Trasa W-Z – Targowa – Zamoyskiego - … - WIATRACZNA

24

po stronie Śródmieścia:

NOWE BEMOWO - ... – Towarowa – Grójecka - PL. STARYNKIEWICZA,

po stronie Pragi:

GOCŁAWEK - ... – al. Waszyngtona - al. Zieleniecka – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – RATUSZOWA-ZOO

25

BANACHA - ... – Grójecka – Towarowa – Trasa W-Z – Targowa – 11 Listopada - … - ANNOPOL

AUTOBUSY

102 w obu kierunkach:

PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA - ... – al. Waszyngtona – Saska – Zwycięzców – Wał MiedzeszyńskiWybrzeże Szczecińskie - … - MŁYNÓW.

111 w obu kierunkach :

GOCŁAW -... – Międzynarodowa – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – Trasa Łazienkowska – Al. Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – rondo de Gaulle’a -…- ESPERANTO

117 w kierunku Dw. Centralny:

GOCŁAW - ... - Paryska - Zwycięzców  - Saska – al. Stanów Zjednoczonych– most Łazienkowski – Trasa Łazienkowska – Al. Ujazdowskie – Nowy Świat
Al. Jerozolimskie - DW.CENTRALNY,

w kierunku Gocław:

DW. CENTRALNY – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – pl. Trzech Krzyży –
Al. Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców
 - Paryska - … - GOCŁAW

146, 147 w kierunku Dw. Wschodni (Lubelska):

FALENICA/ TORFOWA -... – rondo Waszyngtona – al. Zieleniecka – Zamoyskiego (w prawo) -…- DW. WSCHODNI (LUBELSKA),

w kierunku Falenica, Torfowa:

DW. WSCHODNI (LUBELSKA) - ... – Targowa – zawrotka w kierunku al. Zielenieckiej – al. Zieleniecka – rondo Waszyngtona -…- FALENICA/ TORFOWA

158, 521 w obu kierunkach:

WITOLIN / FALENICA - ... – al. Waszyngtona – Saska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – Trasa Łazienkowska – Al. Ujazdowskie – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie - … -  CH REDUTA /SZCZĘŚLIWICE

166 w obu kierunkach:

PL. HALLERA - ... – rondo Waszyngtona – Francuska – Zwycięzców - Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – Solec – Wioślarska – Ludna - … - OS. KABATY

507 w obu kierunkach:

GOCŁAW - ... - Saska - Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – Trasa Łazienkowska – Al. Ujazdowskie - Nowy Świat - Aleje Jerozolimskie - DW. CENTRALNY

517 w obu kierunkach:

WITEBSKA - ... – rondo Waszyngtona – Francuska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – Trasa Łazienkowska- Al. Ujazdowskie- pl. Trzech Krzyży – Nowy ŚwiatAl. Jerozolimskie - … - URSUS-NIEDŹWIADEK

ZMIANY PRZYSTANKOWE

W przypadku przystanków, które zlokalizowane są w swoim bliskim sąsiedztwie w obrębie jednego zespołu przystankowego, linie powinny się zatrzymywać tylko raz w danym. Na trasach objazdowych obowiązywać będą dla wszystkich linii przystanki wg zasad:

- jako stałe pierwsze po zjeździe z trasy podstawowej,

- jako warunkowe wszystkie kolejne napotkane, oprócz przystanków zlokalizowanych bezpośrednio przed skrętem w lewo, z których skręt jest niemożliwy do wykonania, z uwzględnieniem poniższych uwag dotyczących funkcjonowania przystanków.

Od czasu ewentualnego wyłączenia ruchu na moście Poniatowskiego do zakończenia akcji rozwozowej:

a) uruchomione zostają przystanki obowiązujące jako stałe dla wszystkich linii:

  • MUZEUM NARODOWE 53 - zlokalizowany w ul. Nowy Świat (po skręcie z Al. Jerozolimskich w kierunku pl. Trzech Krzyży),
  • STACJA KRWIODAWSTWA 56 - zlokalizowany na ul. Zwycięzców (za skrzyżowaniem z ul. Saską w kierunku ul. Francuskiej),
  • ADAMPOLSKA 51 – zlokalizowany na ul. Saskiej ok. 50 m za skrzyżowaniem z al. Waszyngtona w kierunku ul. Zwycięzców. Przystanek obowiązywał będzie dla wszystkich linii skierowanych na trasy objazdowe, znajdujących się na trasach podstawowych oraz linii zastępczej za tramwaje (102, 123, 147, 158, 509, 521 i Z),
  • BEREZYŃSKA 52 – zlokalizowany na al. Waszyngtona ok. 50 m za skrzyżowaniem z ul. Saską w kierunku ronda Wiatraczna. Przystanek obowiązywał będzie dla linii zastępczej za tramwaje Z,

b) przystanek ADAMPOLSKA 02 obowiązywał będzie jako stały, oprócz linii 123 i 147, również dla wszystkich linii skierowanych na trasy objazdowe oraz znajdujących się na trasach podstawowych (102, 158, 509 i 521)

c) wznowione zostaje funkcjonowanie przystanków obowiązujących jako stałe dla wszystkich linii:

  • PL.PRZYMIERZA 04,
  • PL. NA ROZDROŻU 08.

d) uruchamia się przystanki, które obowiązywać będą jako stałe:

  • KRUCZA 01 i 02 – dla linii 507, 517 i 521,
  • ADAMPOLSKA 01 –dla linii 509 i 521,
  • PL. STARYNKIEWICZA 01 i 02 – dla linii 504, 517 i 521.

KOMUNIKACJA ZASTĘPCZA ZA TRAMWAJE W ALEJACH JEROZOLIMSKICH i NA MOŚCIE PONIATOWSKIEGO

W przypadku wyłączenia ruchu tramwajowego w Alejach Jerozolimskich i na moście Poniatowskiego uruchomiona zostaje linia autobusowa Z kursująca na trasie:

Z w obu kierunkach:

PL. ZAWISZY 03 – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska –
al. Waszyngtona – WIATRACZNA 03.

W autobusach linii Z obowiązywała będzie taryfa ZTM.

ETAP 2 – uruchomienie komunikacji rozwozowej
po zakończeniu meczu

ZMIANY PRZYSTANKOWE

Od czasu rozpoczęcia do czasu zakończenia akcji rozwozowej uruchomiony zostanie tylko dla linii 509 obowiązujący jako stały przystanek PL. HALLERA 02.

AUTOBUSY

Uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii:

509 w kierunku Nowodwory:

RONDO WASZYNGTONA 04al. Zieleniecka -  … - NOWODWORY,

w kierunku Gocław:

RONDO WASZYNGTONA 03al. Waszyngtona - … - GOCŁAW.

METRO

Od czasu planowanego zakończenia meczu (na godz. 19:45) do zakończenia akcji rozwozowej:

- na linii M1 zostanie zapewnione kursowanie pociągów z częstotliwością ok. 5 min.,

- na linii M2 zostanie zapewnione kursowanie pociągów z częstotliwością ok. 3 min.,

TRAMWAJE

Uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii:

3 w kierunku Annopol:

AL. ZIELENIECKA 05 – Targowa  - …-   – ANNOPOL

26 w kierunku Os. Górczewska:

AL. ZIELENIECKA 05 – Targowa -  … - OS. GÓRCZEWSKA

KOLEJ

Pociągi SKM i KM kursowały będą zgodnie z obowiązującym w tym dniu rozkładem jazdy.

 

opublikowano 11 czerwca 2018r.

zaplanuj podróż

kalandarz
RODO w ZTM kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Dziesięć lat linii lokalnych

Dziesięć lat linii lokalnych

Dziesięć lat temu na trasy w aglomeracji warszawskiej wyruszyły autobusy linii lokalnych. Chyba mało kto wtedy przypuszczał, jak wielki sukces odniosą. To było coś nowego, a jednocześnie oferta, której potrzebowali mieszkańcy podwarszawskich gmin. Nic dziwnego, że po Lesznowoli, która pierwsza włączyła się we współpracę z Zarządem Transportu Miejskiego, dołączały kolejne samorządy i linie dowozowe powstają w dalszym ciągu – dziś jest ich 48. Tego jubileuszu nie byłoby bez dobrej współpracy ZTM z władzami podwarszawskich gmin. więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską