Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

ostatnie zmiany

 
 
 

Organizacja komunikacji podczas wydarzenia sportowego na stadionie PGE Narodowy w dniu 08.10 br.

od 08.10.2017 (niedziela) do 09.10.2017 (poniedziałek)

W związku z organizacją meczu Polska-Czarnogóra na Stadionie PGE Narodowy od dnia 8.10.2017 r. od początku kursowania do dnia 9.10.2017 r. do godz. 1:00  zostają wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI
W DNIU 8.10.2017 r.

Na podstawie Uchwały Nr XLV/1099/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16.03.2017 r. oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Nr 675/2017 z dnia 4.04.2017 r. posiadacze imiennych dokumentów wstępu na mecz (tj. biletów, biletów-zaproszeń oraz akredytacji wydanych przez UEFA) są uprawnieni do nieodpłatnego przejazdu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m. st. Warszawie (autobusami operatorów realizujących przewozy na zlecenie Miasta, tramwajami, pociągami metra oraz pociągami SKM) w granicach 1 (pierwszej) strefy biletowej  oraz do bezpłatnego korzystania z parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w okresie od dnia 8.10.2017 r. od godz. 6:00 do dnia 9.10.2017 r. do godz. 1:00.

Ponadto posiadacze ww. dokumentów wstępu na mecz są uprawnieni do bezpłatnego przejazdu pociągami Kolei Mazowieckich na zasadach opisanych powyżej.

PARKINGI P+R

            W związku z uprawnieniami posiadaczy dokumentów wstępu na mecz do bezpłatnego korzystania z parkingów P+R na wszystkich parkingach P+R zostanie umożliwiony swobodny wjazd i wyjazd do/z parkingów od dnia 8.10.2017 r. od godz. 06:00 do dnia 9.10.2017 r. do godz. 1:00

TRAMWAJE

1) Od dnia 8.10.br. od początku kursowania do dnia 9.10.br. do godz. 1:00:

a) przystanki POŁCZYŃSKA-PARKING P+R 03 i 04 obowiązywały będą jako stałe,

ZMIANY PRZYSTANKOWE

Od godz. 15:00 do czasu zakończenia akcji rozwozowej:

a) w związku z wyznaczeniem przejścia dla pieszych przez północną jezdnię al. Waszyngtona na wysokości przystanku RONDO WASZYNGTONA 01 (w kierunku mostu Poniatowskiego) ww. przystanek ulega zawieszeniu, natomiast w jego zastępstwie uruchomiony zostaje tymczasowy przystanek zastępczy RONDO WASZYNGTONA 51 zlokalizowany ok. 30 metrów przed podstawową lokalizacją. Przystanek RONDO WASZYNGTONA 51 funkcjonuje na analogicznych zasadach jak zawieszony przystanek RONDO WASZYNGTONA 01,

b) zmieniony zostaje charakter przystanków WYBRZEŻE SZCZECIŃSKIE 01 i 02
z warunkowych na stałe. Przystanki obowiązywały będą jako stałe dla wszystkich kursujących ul. Wybrzeże Szczecińskie linii autobusowych,

c)  w związku ze zmianami przystankowymi wprowadzanymi dla linii 125 i 202 w zespole METRO STADION NARODOWY w przypadku braku możliwości przejazdu w rejonie parkingu na błoniach Stadionu Narodowego ww. linie zostaną skierowane na trasę zmienioną w obu kierunkach: MIĘDZYLESIE/GOCŁAWEK WSCHODNI - … -Zamoyskiego – Targowa – Kijowska – DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) 10.

ETAP 1 - zamknięcie dla ruchu ul. Francuskiej

AUTOBUSY

W godzinach od 15:00 do ok. godz. 18:00 planowane jest wprowadzenie specjalnej organizacji ruchu polegającej na zamknięciu strefy Saskiej Kępy dla ruchu kołowego. Na ul. Francuskiej planowane jest wyłączenie ruchu autobusów w obu kierunkach, na odcinku od ronda Waszyngtona do ul. Zwycięzców.

W związku z powyższym autobusy linii 117, 138 i 146 zostaną skierowane na trasy objazdowe:

117      w obu kierunkach:
GOCŁAW
- ... - Paryska - Zwycięzców - Saska - al. Waszyngtona - al. Poniatowskiego - ... - DW. CENTRALNY

138      w obu kierunkach:
UTRATA
- ... – al. Zieleniecka – al. Waszyngtona - Saska – Zwycięzców  - Wał Miedzeszyński - ... - BOKSERSKA

146      w obu kierunkach:
FALENICA
- ... - Paryska - Zwycięzców - Saska - al. Waszyngtona - al. Zieleniecka - ... - DW. WSCHODNI (KIJOWSKA)

Na trasach objazdowych linii 117, 138 i 146 w tym etapie wszystkie napotkane przystanki obowiązują jako stałe.

ZMIANY PRZYSTANKOWE

Zawieszone zostaje funkcjonowania przystanków:

- FRANCUSKA 01 i 02,

- PL. PRZYMIERZA 02.

Uruchomiony zostaje przystanek:

- STACJA KRWIODAWSTWA 56 - zlokalizowany na ul. Zwycięzców
(za skrzyżowaniem z ul. Saską, w kierunku ul. Francuskiej). Przystanek obowiązuje w tym etapie jako stały dla linii 117, 138 i 146,

Wznowione zostaje funkcjonowanie przystanku:

- PL.PRZYMIERZA 04 - zlokalizowanego na ul. Zwycięzców (za skrzyżowaniem
z ul. Francuską, w kierunku ul. Saskiej). Przystanek obowiązuje w tym etapie jako stały dla linii 117, 138 i 146.

ETAP 2 – dowóz na mecz

METRO

            1) Na linii metra M2 w godz. 15:00 – 18:00 należy zapewnić kursowanie pociągów z częstotliwością ok. 3 min.

            O godz. 18:00 do czasu rozpoczęcia akcji rozwozowej należy przywrócić kursowanie pociągów linii metra M2 z częstotliwością przewidzianą w  rozkładzie jazdy.

            2) Kursowaniem linii metra M1 nie ulega zmianie.

ETAP 3 – ewentualne wyłączenie ruchu na moście Poniatowskiego i w al. Zielenieckiej po zakończeniu meczu oraz komunikacja zastępcza za tramwaje

Na ok. 15 min. przed zakończeniem zawodów planowanym na godz. 19:45 może nastąpić zamknięcie dla ruchu niżej wymienionych ciągów:

-   ciągu al. Zielenieckiej: całkowite wyłączenie ruchu kołowego i tramwajowego w obu kierunkach na odcinku od ronda Waszyngtona do ul. Zamoyskiego,

- ciągu Aleje Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Poniatowskiego-
al. Waszyngtona
: całkowite wyłączenie ruchu kołowego w obu kierunkach na odcinku od ronda de Gaulle’a do skrzyżowania al. Waszyngtona z ul. Saską,

- ciągu Aleje Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Poniatowskiego –
al. Waszyngtona
: całkowite wyłączenie ruchu tramwajowego w obu kierunkach na odcinku od pl. Starynkiewicza do ronda Wiatraczna.

W przypadku zamknięcia ww. ciągów komunikacyjnych na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje linii 7, 9, 22, 24 i 25 oraz autobusy linii 102, 111, 117, 123, 138, 146, 147, 158, 166, 507, 509, 517 i 521.

TRAMWAJE

Zobowiązuje się prowadzących tramwaje i pracowników nadzoru ruchu
do zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania skrętu
w relacjach nie używanych w ruchu liniowym

7         P+R AL. KRAKOWSKA - ... – Grójecka – Towarowa – Trasa W-Z - Targowa – Kijowska - … - KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA.

9          po stronie Śródmieścia:

P+R AL.KRAKOWSKA - ... – Grójecka – PL. STARYNKIEWICZA,

po stronie Pragi:

GOCŁAWEK - ... – Grochowska – Targowa – 11 Listopada – Stalowa – Środkowa – Wileńska – Czynszowa - CZYNSZOWA

W przypadku utrzymania ruchu tramwajowego na ciągu al. Zielenieckiej:

po stronie Śródmieścia:

P+R AL.KRAKOWSKA - ... – Grójecka – PL. STARYNKIEWICZA,

po stronie Pragi:

GOCŁAWEK - ... – Grochowska - al. Waszyngtona – al. Zieleniecka – Targowa – 11 Listopada – Stalowa – Środkowa – Wileńska – Czynszowa - CZYNSZOWA

22       PIASKI - ... – Okopowa – Trasa W-Z – Targowa – Zamoyskiego - … - WIATRACZNA

24        po stronie Śródmieścia:

NOWE BEMOWO - ... – Towarowa – Grójecka - PL. STARYNKIEWICZA,

po stronie Pragi:

GOCŁAWEK - ... – Grochowska – Targowa – Kijowska – DW. WSCHODNI (KIJOWSKA)

W przypadku utrzymania ruchu tramwajowego na ciągu al. Zielenieckiej:

po stronie Śródmieścia:

NOWE BEMOWO - ... – Towarowa – Grójecka - PL. STARYNKIEWICZA,

po stronie Pragi:

GOCŁAWEK - ... – Grochowska - al. Waszyngtona – al. Zieleniecka – Targowa – Kijowska – DW. WSCHODNI (KIJOWSKA)

25       BANACHA - ... – Grójecka – Towarowa – Trasa W-Z – Targowa – 11 Listopada - … - ANNOPOL

AUTOBUSY

102      w obu kierunkach:

PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA - ... – al. Waszyngtona – Saska – Zwycięzców – Wał MiedzeszyńskiWybrzeże Szczecińskie - … - MŁYNÓW.

111      w obu kierunkach :

GOCŁAW -... – Międzynarodowa –Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – al. Armii Ludowej – Al. Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat - …- ESPERANTO

117      w kierunku Dw. Centralny:

GOCŁAW - ... - Paryska - Zwycięzców  - Saska – al. Stanów Zjednoczonych– most Łazienkowski – al. Armii Ludowej – Al. Ujazdowskie – Nowy Świat
Al. Jerozolimskie - DW.CENTRALNY,

w kierunku Gocław:

DW. CENTRALNY – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – pl. Trzech Krzyży –
Al. Ujazdowskie – al. Armii Ludowej – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców
 - … - GOCŁAW

123, 147          w kierunku Dw. Wschodni (Lubelska), Torfowa:

DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) - ... – Targowa – Zamoyskiego - Grochowska- Międzyborska – al. WaszyngtonaSaska - … - DW.WSCHODNI (LUBELSKA)/ TORFOWA,

w kierunku Dw. Wschodni (Kijowska):

DW. WSCHODNI (LUBELSKA)/ TORFOWA - ... – Saska –
al. Waszyngtona – Grenadierów – Grochowska - ZamoyskiegoTargowa - … - DW.WSCHODNI (KIJOWSKA)

138      w kierunku Bokserska:

UTRATA - ... – Ząbkowska – Targowa – Kłopotowskiego – Wybrzeże SzczecińskieWał Miedzeszyński - … - BOKSERSKA,

w kierunku Utrata:

BOKSERSKA - ... – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński - Wybrzeże Szczecińskie – OkrzeiZąbkowska - … - UTRATA

146      w kierunku Falenica:

DW.WSCHODNI (KIJOWSKA) - ... – Targowa – Zamoyskiego - Grochowska - Międzyborska - al. Waszyngtona - Saska - ZwycięzcówParyska - … - FALENICA,

w kierunku Dw. Wschodni (Kijowska):

FALENICA - ... – Paryska – Zwycięzców – Saska – al. Waszyngtona - Grenadierów – Grochowska - ZamoyskiegoTargowa - … - DW.WSCHODNI (KIJOWSKA).

158, 521          w obu kierunkach:

WITOLIN / FALENICA - ... – al. Waszyngtona – Saska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – al. Armii Ludowej – Al. Ujazdowskie – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie - … -  CH REDUTA /SZCZĘŚLIWICE

166      w kierunku Os. Kabaty:

PL.HALLERA - ... – Targowa – al. Zieleniecka - Francuska - Zwycięzców - Wał Miedzeszyński - most Łazienkowski - Solec - Wioślarska – Ludna - … - OS. KABATY,

w kierunku Pl. Hallera:

OS. KABATY - ... – Ludna –Wioślarska - most Łazienkowski - Wał Miedzeszyński - Zwycięzców - Francuska - al. Zieleniecka – Targowa - … - PL.HALLERA.

507      w obu kierunkach:

GOCŁAW - ... - Saska - Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – al. Armii Ludowej – Al. Ujazdowskie - Nowy Świat - Aleje Jerozolimskie - DW. CENTRALNY

509      w kierunku Gocław:

NOWODWORY - ... – Targowa – Zamoyskiego - Grochowska – Międzyborska- al. WaszyngtonaSaska - … - GOCŁAW,

w kierunku Nowodwory:

GOCŁAW - ... – Saska –al. Waszyngtona – Grenadierów – Grochowska - ZamoyskiegoTargowa - … - NOWODWORY

517      w kierunku Ursus-Niedźwiadek:

WITEBSKA - ... – Targowa – Kłopotowskiego – Wybrzeże Szczecińskie – Wał Miedzeszyński  - most Łazienkowski – al. Armii Ludowej – Al. Ujazdowskie – Nowy ŚwiatAl. Jerozolimskie - … - URSUS-NIEDŹWIADEK,

w kierunku Witebska:

URSUS-NIEDŹWIADEK - ... – Al. Jerozolimskie –Nowy Świat – pl. Trzech Krzyży - Książęca – Kruczkowskiego – Tamka – most Świętokrzyski – Wybrzeże Szczecińskie - OkrzeiTargowa - … - WITEBSKA

ZMIANY PRZYSTANKOWE

            W przypadku przystanków, które zlokalizowane są w swoim bliskim sąsiedztwie w obrębie jednego zespołu przystankowego, linie powinny się zatrzymywać tylko raz w danym kierunku.

Na trasach objazdowych obowiązywać będą dla wszystkich linii przystanki wg zasad:

- jako stałe pierwsze po zjeździe z trasy podstawowej,

- jako warunkowe wszystkie kolejne napotkane, oprócz przystanków zlokalizowanych bezpośrednio przed skrętem w lewo, z których skręt jest niemożliwy do wykonania, z uwzględnieniem poniższych uwag dotyczących funkcjonowania przystanków.

Od czasu wyłączenia ruchu w al. Zielenieckiej i ewentualnie na moście Poniatowskiego do zakończenia akcji rozwozowej:

a) uruchomione zostają przystanki obowiązujące jako stałe dla wszystkich linii:

- MUZEUM NARODOWE 53 - zlokalizowany w ul. Nowy Świat (po skręcie
z Al. Jerozolimskich, w kierunku pl. Trzech Krzyży),

- STACJA KRWIODAWSTWA 56 - zlokalizowany na ul. Zwycięzców (za skrzyżowaniem z ul. Saską, w kierunku ul. Francuskiej),

- ADAMPOLSKA 51 – zlokalizowany na ul. Saskiej ok. 50 m za skrzyżowaniem
z al. Waszyngtona, w kierunku ul. Zwycięzców. Przystanek obowiązywał będzie jako
„dla wsiadających” dla dodatkowych kursów na linii 509 oraz jako stały dla wszystkich linii skierowanych na trasy objazdowe oraz powracających na trasy podstawowe (102, 123, 146, 147, 158, 509, 521 i Z)
,

- BEREZYŃSKA 52 – zlokalizowany na al. Waszyngtona ok. 50 m za skrzyżowaniem z ul. Saską, w kierunku ronda Wiatraczna. Przystanek obowiązywał będzie jako „dla wsiadających” dla linii 904 oraz jako stały dla wszystkich linii skierowanych na trasy objazdowe oraz powracających na trasy podstawowe (102, 123, 146, 147, 158, 509, 521 i Z).

b) wznowione zostaje funkcjonowanie przystanków obowiązujących jako stałe dla wszystkich linii:

- PL.PRZYMIERZA 04,

- PL. NA ROZDROŻU 08.

c) w czasie obowiązywania etapu 3 i 4 dla linii autobusowych kursujących al. Waszyngtona na odcinku od skrzyżowania Saska/ al. Waszyngtona do ronda Wiatraczna wprowadza się obowiązek zatrzymywania na wszystkich napotkanych przystankach, w tym również przystankach tymczasowych w rejonie skrzyżowania Saska / al. Waszyngtona tj. ADAMPOLSKA 51 i BEREZYŃSKA 52 (dotyczy linii 102, 123, 146, 147, 158, 509, 521 i Z).

d) uruchamia się przystanki, które obowiązywać będą jako stałe dla linii przyśpieszonych:

- KRUCZA 01 i 02 – dla linii 507, 517 i 521,

- ADAMPOLSKA 01 i 02 – dla linii 509 i 521,

- PL. STARYNKIEWICZA 01 i 02 – dla linii 504, 517 i 521.

KOMUNIKACJA ZASTĘPCZA ZA TRAMWAJE
W ALEJACH JEROZOLIMSKICH i NA MOŚCIE PONIATOWSKIEGO

W przypadku wyłączenia ruchu tramwajowego w Alejach Jerozolimskich i na moście Poniatowskiego uruchomiona zostaje linia autobusowa Z kursująca na trasie:

Z          w obu kierunkach:

PL. ZAWISZY 03 – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – al. Armii Ludowej – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska –
al. Waszyngtona – WIATRACZNA 03.

ETAP 4 – uruchomienie komunikacji rozwozowej
po zakończeniu zawodów

 

ZMIANY PRZYSTANKOWE

Od czasu rozpoczęcia do czasu zakończenia akcji rozwozowej uruchomiony zostanie tylko dla linii 509 obowiązujący jako stały przystanek PL. HALLERA 02.

AUTOBUSY

Uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii:

509      w kierunku Nowodwory:

AL.ZIELENIECKA 02Zamoyskiego -  … - NOWODWORY,

w kierunku Gocław:

ADAMPOLSKA 51Saska - … - GOCŁAW.

904     BEREZYŃSKA 52 – al. Waszyngtona – al. Stanów Zjednoczonych – RONDO WIATRACZNA 09.

Na linii 904 obowiązują przystanki zgodnie z załączonymi wykazami (wszystkie przystanki, jako warunkowe), dla linii 509 – przystanki zgodnie z rozkładem jazdy oraz przystanek PL. HALLERA 02 jako stały.

METRO

Od czasu planowanego zakończenia meczu do zakończenia akcji rozwozowej:

- na linii M1 zostanie utrzymane kursowanie pociągów z częstotliwością ok. 5 - 6 min.,

- na linii M2 zostanie zapewnione kursowanie pociągów z częstotliwością ok. 3 min.

TRAMWAJE

Uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii:

3          w kierunku Gocławek:

AL. ZILENEICKA 06 - Zamoyskiego -  Grochowska  – GOCŁAWEK,

w kierunku Annopol:

AL. ZIELENIECKA 05 – Targowa  - …-   – ANNOPOL

26        w kierunku Os. Górczewska:

AL. ZIELENIECKA 05 – Targowa -  … - OS. GÓRCZEWSKA

KOLEJ

1) uruchomione zostaną dodatkowe pociągi SKM i KM z Warszawy Wschodniej do Warszawy Zachodniej wypełniające luki w układzie pociągów rozkładowych; pociągi SKM i KM w kierunku centrum Warszawy z przystanku Warszawa Stadion będą odjeżdżały co 4-7 minut,

2) odjazdy pozostałych pociągów zaplanowano zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.

opublikowano 6 października 2017r.
ostatnia aktualizacja 8 października 2017r.

zaplanuj podróż

kalandarz
RODO w ZTM kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Metro odkrywa Warszawę

Metro odkrywa Warszawę

Budowa metra to nie tylko wielkie wyzwanie inwestycyjne i szansa na wygodniejszy oraz sprawniejszy transport dla mieszkańców i gości stolicy. To także znakomita okazja do zajrzenia w głąb ziemi i wydobycia skarbów, które od wielu lat tam przechowuje. Budowa metra to przecież gruntowne przekopywanie Warszawy wzdłuż i wszerz, a więc gratka dla archeologów. Znalezione ostatnio szczątki prehistorycznego zwierzęcia to tylko jeden z wielu fragmentów przeszłości, odsłoniętych przez koparki. Co jeszcze udało się znaleźć podczas budowy warszawskiego metra? Co znalezione przedmioty mówią nam o historii Warszawy? więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską