Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

ostatnie zmiany

wszystkie linie
 
wszystkie linie 
KM 

Organizacja komunikacji podczas meczu Polska-Kazachstan na Stadionie PGE Narodowy

od 04.09.2017 (poniedziałek) od godz. 06:00 do 05.09.2017 (wtorek) do godz. 01:00

W związku z organizacją meczu Polska-Kazachstan na Stadionie PGE Narodowy od dnia 4.09.2017 r. od godz. 6:00 do dnia 5.09.2017 r. do godz. 1:00  zostają wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.


OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI W DNIU 4.09.2017 r.

Na podstawie Uchwały Nr XLV/1099/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 16.03.2017 r. oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
Nr 675/2017 z dnia 4.04.2017 r. posiadacze imiennych dokumentów wstępu na mecz (tj. biletów, biletów-zaproszeń oraz akredytacji wydanych przez UEFA) są uprawnieni do nieodpłatnego przejazdu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m. st. Warszawie (autobusami operatorów realizujących przewozy na zlecenie Miasta, tramwajami, pociągami metra oraz pociągami SKM) w granicach 1 (pierwszej) strefy biletowej  oraz do bezpłatnego korzystania z parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w okresie od dnia 4.09.2017 r. od godz. 6:00 do dnia 5.09.2017 r. do godz. 1:00. Ponadto posiadacze ww. dokumentów wstępu na mecz są uprawnieni do bezpłatnego przejazdu pociągami Kolei Mazowieckich na zasadach opisanych powyżej.


PARKINGI P+R

    W związku z uprawnieniami posiadaczy dokumentów wstępu na mecz do bezpłatnego korzystania z parkingów P+R na wszystkich parkingach P+R będzie swobodny wjazd i wyjazd do/z parkingów od dnia 4.09.2017 r. od godz. 06:00 do dnia 5.09.2017 r. do godz. 1:00


METRO

    1) W związku z uprawnieniami do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla posiadaczy dokumentów wstępu na mecz od dnia 4.09.2017 r. od godz. 06:00 do dnia 5.09.2017 r. do godz. 1:00 wszystkie przejścia awaryjne i bramki bagażowe będę otwarte w celu umożliwienia dostania się na perony stacji metra lub należy pobrać bezpłatną wejściówkę umożliwiającą przekroczenie linii bramek wejściowych na perony stacji metra.

2) Na stacji metra STADION NARODOWY należy wprowadzić następującą zasadę działania bramek wejściowych na stację metra.

ZMIANY PRZYSTANKOWE

Od godz. 18:00 do czasu zakończenia akcji rozwozowej:
a) w związku z wyznaczeniem przejścia dla pieszych przez północną jezdnię
al. Waszyngtona na wysokości przystanku RONDO WASZYNGTONA 01
(w kierunku mostu Poniatowskiego) ww. przystanek ulega zawieszeniu, natomiast w jego zastępstwie uruchomiony zostaje tymczasowy przystanek zastępczy RONDO WASZYNGTONA 51 zlokalizowany ok. 30 metrów przed podstawową lokalizacją. Przystanek RONDO WASZYNGTONA 51 funkcjonuje na analogicznych zasadach jak zawieszony przystanek RONDO WASZYNGTONA 01,
    b) zmieniony zostaje charakter przystanków WYBRZEŻE SZCZECIŃSKIE 01 i 02
z warunkowych na stałe. Przystanki obowiązywały będą jako stałe dla wszystkich kursujących
ul. Wybrzeże Szczecińskie linii autobusowych.


ETAP 1 - zamknięcie dla ruchu ul. Francuskiej

AUTOBUSY

W godzinach od 18:00 do ok. godz. 20:45 planowane jest wprowadzenie specjalnej organizacji ruchu polegającej na zamknięciu strefy Saskiej Kępy dla ruchu kołowego.
Na ul. Francuskiej planowane jest wyłączenie ruchu autobusów w obu kierunkach, na odcinku od ronda Waszyngtona do ul. Zwycięzców.
W związku z powyższym autobusy linii 117, 138 i 146 zostaną skierowane na trasy objazdowe:
117    w obu kierunkach:
GOCŁAW - ... - Paryska - Zwycięzców - Saska - al. Waszyngtona -
al. Poniatowskiego
- ... - DW. CENTRALNY
138    w obu kierunkach:
UTRATA - ... – al. Zieleniecka – al. Waszyngtona - Saska – Zwycięzców  - Wał Miedzeszyński - ... - BOKSERSKA
146    w obu kierunkach:
FALENICA - ... - Paryska - Zwycięzców - Saska - al. Waszyngtona -
al. Zieleniecka -
... - DW. WSCHODNI (KIJOWSKA)
Na trasach objazdowych linii 117, 138 i 146 w tym etapie wszystkie napotkane przystanki obowiązują jako stałe.


ZMIANY PRZYSTANKOWE

Zawieszone zostaje funkcjonowania przystanków:

 • FRANCUSKA 01 i 02,
 • PL. PRZYMIERZA 02.
 • Uruchomiony zostaje przystanek: STACJA KRWIODAWSTWA 56 - zlokalizowany na ul. Zwycięzców (za skrzyżowaniem z ul. Saską, w kierunku ul. Francuskiej). Przystanek obowiązuje w tym etapie jako stały dla linii 117, 138 i 146,

Wznowione zostaje funkcjonowanie przystanku:
PL.PRZYMIERZA 04 - zlokalizowanego na ul. Zwycięzców (za skrzyżowaniem
z ul. Francuską, w kierunku ul. Saskiej). Przystanek obowiązuje w tym etapie jako stały dla linii 117, 138 i 146.

ETAP 2 – dowóz na mecz

METRO

 •     Linia metra M2 będzie kursować do godz. 20:45 z częstotliwością ok. 3 min. O godz. 20:45 do czasu rozpoczęcia akcji rozwozowej (ok. godz. 22:30) przywrócone zostanie kursowanie pociągów linii metra M2 z częstotliwością przewidzianą w  rozkładzie jazdy.
 •     Kursowaniem linii metra M1 nie ulega zmianie.

ETAP 3 – ewentualne wyłączenie ruchu na moście Poniatowskiego i w al. Zielenieckiej po zakończeniu meczu oraz komunikacja zastępcza za tramwaje

 • ciągu Aleje Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Poniatowskiego-al. Waszyngtona: całkowite wyłączenie ruchu kołowego w obu kierunkach na odcinku od ronda de Gaulle’a do skrzyżowania al. Waszyngtona z ul. Saską,
 • ciągu Aleje Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Poniatowskiego –al. Waszyngtona: całkowite wyłączenie ruchu tramwajowego w obu kierunkach na odcinku od pl. Starynkiewicza do ronda Wiatraczna.    

W przypadku zamknięcia ww. ciągów komunikacyjnych na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje linii 7, 9, 22, 24 i 25 oraz autobusy linii 102, 111, 117, 123, 138, 146, 147, 158, 166, 507, 509, 517, 521, N02, N22, N24 i N72.

TRAMWAJE

7    P+R AL. KRAKOWSKA - ... – Grójecka – Towarowa – Trasa W-Z - Targowa – Kijowska - … - KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA.
9    po stronie Śródmieścia:
P+R AL.KRAKOWSKA - ... – Grójecka – PL. STARYNKIEWICZA,
po stronie Pragi:
GOCŁAWEK - ... – Grochowska – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – RATUSZOWA-ZOO
22    PIASKI - ... – Okopowa – Trasa W-Z – Targowa – Zamoyskiego - … - WIATRACZNA
24    po stronie Śródmieścia:
NOWE BEMOWO - ... – Towarowa – Grójecka - PL. STARYNKIEWICZA,
po stronie Pragi:
GOCŁAWEK - ... – Grochowska – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – RATUSZOWA-ZOO
25    BANACHA - ... – Grójecka – Towarowa – Trasa W-Z – Targowa – 11 Listopada - … - ANNOPOL

AUTOBUSY

102    w obu kierunkach:
PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA - ... – al. Waszyngtona – Saska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – Wybrzeże Szczecińskie - … - MŁYNÓW.
111    w obu kierunkach :
GOCŁAW -... – Międzynarodowa –Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – al. Armii Ludowej – Al. Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat - …- ESPERANTO
117    w kierunku Dw. Centralny:
GOCŁAW - ... - Paryska - Zwycięzców  - Saska – al. Stanów Zjednoczonych– most Łazienkowski – al. Armii Ludowej – Al. Ujazdowskie – Nowy Świat –
Al. Jerozolimskie - DW.CENTRALNY,

w kierunku Gocław:
DW. CENTRALNY – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – pl. Trzech Krzyży –
Al. Ujazdowskie – al. Armii Ludowej – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców 
- … - GOCŁAW
123, 147, N02    w kierunku Dw. Wschodni (Lubelska), Marysin, Torfowa:
DW. WSCHODNI (KIJOWSKA)/ METRO MŁOCINY - ... – Targowa – Zamoyskiego - Grochowska- Międzyborska – al. Waszyngtona – Saska - … - DW.WSCHODNI (LUBELSKA)/ TORFOWA / MARYSIN,
w kierunku Dw. Wschodni (Kijowska), Metro Młociny:
DW. WSCHODNI (LUBELSKA)/ TORFOWA / MARYSIN - ... – Saska –
al. Waszyngtona – Grenadierów – Grochowska - Zamoyskiego – Targowa
- … - DW.WSCHODNI (KIJOWSKA)/ METRO MŁOCINY
138    w kierunku Bokserska:
UTRATA - ... – Ząbkowska – Targowa – Kłopotowskiego – Wybrzeże Szczecińskie – Wał Miedzeszyński - … - BOKSERSKA,
w kierunku Utrata:
BOKSERSKA - ... – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński - Wybrzeże Szczecińskie – Okrzei – Ząbkowska - … - UTRATA
146    w kierunku Falenica:
DW.WSCHODNI (KIJOWSKA) - ... – Targowa – Zamoyskiego - Grochowska - Międzyborska - al. Waszyngtona - Saska - Zwycięzców – Paryska - … - FALENICA,
w kierunku Dw. Wschodni (Kijowska):
FALENICA - ... – Paryska – Zwycięzców – Saska – al. Waszyngtona - Grenadierów – Grochowska - Zamoyskiego – Targowa - … - DW.WSCHODNI (KIJOWSKA).
158, 521,N24    w obu kierunkach:
WITOLIN / FALENICA / REMBERTÓW-AKADEMIA - ... – al. Waszyngtona – Saska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – al. Armii Ludowej – Al. Ujazdowskie – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie - … -  CH REDUTA /SZCZĘŚLIWICE/ DW.CENTRALNY
166    w kierunku Os. Kabaty:
PL.HALLERA - ... – Targowa – Kłopotowskiego – Wybrzeże Szczecińskie – most Świętokrzyski – Zajęcza – Dobra – Solec – Ludna - … - OS. KABATY,
w kierunku Pl. Hallera:
OS. KABATY - ... – Ludna –Solec – Dobra – Tamka – most Świętokrzyski –Wybrzeże Szczecińskie - Okrzei – Targowa - … - PL.HALLERA.
507, N22, N72    w obu kierunkach:
GOCŁAW/ ALEKSANDRÓW/ FALENICA - ... - Saska - Zwycięzców –
Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – al. Armii Ludowej – Al. Ujazdowskie - Nowy Świat - Aleje Jerozolimskie - DW. CENTRALNY

509    w kierunku Gocław:
NOWODWORY - ... – Targowa – Zamoyskiego - Grochowska – Międzyborska- al. Waszyngtona – Saska - … - GOCŁAW,
w kierunku Nowodwory:
GOCŁAW - ... – Saska –al. Waszyngtona – Grenadierów – Grochowska - Zamoyskiego – Targowa - … - NOWODWORY
517    w kierunku Ursus-Niedźwiadek:
WITEBSKA - ... – Targowa – Kłopotowskiego – Wybrzeże Szczecińskie – Wał Miedzeszyński  - most Łazienkowski – al. Armii Ludowej – Al. Ujazdowskie – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie - … - URSUS-NIEDŹWIADEK,
w kierunku Witebska:
URSUS-NIEDŹWIADEK - ... – Al. Jerozolimskie –Nowy Świat – pl. Trzech Krzyży - Książęca – Kruczkowskiego – Tamka – most Świętokrzyski – Wybrzeże Szczecińskie - Okrzei – Targowa - … - WITEBSKA

ZMIANY PRZYSTANKOWE


Od czasu wyłączenia ruchu w al. Zielenieckiej i ewentualnie na moście Poniatowskiego do zakończenia akcji rozwozowej.

Uruchomione zostają przystanki obowiązujące jako stałe dla wszystkich linii:

 • MUZEUM NARODOWE 53 - zlokalizowany w ul. Nowy Świat (po skręcie z Al. Jerozolimskich, w kierunku pl. Trzech Krzyży),
 • STACJA KRWIODAWSTWA 56 - zlokalizowany na ul. Zwycięzców (za skrzyżowaniem z ul. Saską, w kierunku ul. Francuskiej),
 • ADAMPOLSKA 51 – zlokalizowany na ul. Saskiej ok. 50 m za skrzyżowaniem z al. Waszyngtona, w kierunku ul. Zwycięzców. Przystanek obowiązywał będzie jako „dla wsiadających” dla dodatkowych kursów na linii 509 oraz jako stały dla wszystkich linii skierowanych na trasy objazdowe oraz powracających na trasy podstawowe (102, 123, 146, 147, 158, 509, 521, N02, N24 i Z),
 • BEREZYŃSKA 52 – zlokalizowany na al. Waszyngtona ok. 50 m za skrzyżowaniem z ul. Saską, w kierunku ronda Wiatraczna. Przystanek obowiązywał będzie jako „dla wsiadających” dla linii 904 oraz jako stały dla wszystkich linii skierowanych na trasy objazdowe oraz powracających na trasy podstawowe (102, 123, 146, 147, 158, 509, 521, N02, N24 i Z).

Wznowione zostaje funkcjonowanie przystanków obowiązujących jako stałe dla wszystkich linii:

 • PL.PRZYMIERZA 04,
 • PL. NA ROZDROŻU 08.

W czasie obowiązywania etapu 3 i 4 dla linii autobusowych kursujących al. Waszyngtona na odcinku od skrzyżowania Saska/ al. Waszyngtona do ronda Wiatraczna wprowadza się obowiązek zatrzymywania na wszystkich napotkanych przystankach, w tym również przystankach tymczasowych w rejonie skrzyżowania Saska / al. Waszyngtona tj. ADAMPOLSKA 51 i BEREZYŃSKA 52 (dotyczy linii 102, 123, 146, 147, 158, 509, 521, N02, N24 i Z).

Uruchamia się przystanki, które obowiązywać będą jako stałe dla linii przyśpieszonych:

 • KRUCZA 01 i 02 – dla linii 507, 517 i 521,
 • ADAMPOLSKA 01 i 02 – dla linii 509 i 521,
 • PL. STARYNKIEWICZA 01 i 02 – dla linii 504, 517 i 521.

KOMUNIKACJA ZASTĘPCZA ZA TRAMWAJE W ALEJACH JEROZOLIMSKICH i NA MOŚCIE PONIATOWSKIEGO

W przypadku wyłączenia ruchu tramwajowego w Alejach Jerozolimskich i na moście Poniatowskiego uruchomiona zostaje linia autobusowa Z kursująca na trasie:
Z    w obu kierunkach:
PL. ZAWISZY 03 – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – al. Armii Ludowej – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska –
al. Waszyngtona – WIATRACZNA 03.


ETAP 4 – uruchomienie komunikacji rozwozowej po zakończeniu zawodów

 

ZMIANY PRZYSTANKOWE

Od czasu rozpoczęcia do czasu zakończenia akcji rozwozowej uruchomiony zostanie tylko dla linii 509 obowiązujący jako stały przystanek PL. HALLERA 02


AUTOBUSY

Uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii:
509    w kierunku Nowodwory:
AL.ZIELENIECKA 02– Zamoyskiego -  … - NOWODWORY,
w kierunku Gocław:
ADAMPOLSKA 51 – Saska - … - GOCŁAW.
903    AL. ZIELENIECKA 03 - Zamoyskiego -  Targowa – al. Solidarności – Radzymińska—Gorzykowska – Handlowa - Kołowa - św. Wincentego – Kondratowicza – Chodecka  – BRÓDNO-PODGRODZIE 07.
904    BEREZYŃSKA 52 – al. Waszyngtona – al. Stanów Zjednoczonych – RONDO WIATRACZNA 09.
Kursowanie linii 903 i 904 oraz dodatkowych kursów linii 509 odbywać się będzie na podstawie dyspozycji Nadzoru Ruchu (dotyczy to również zakończenia ich kursowania).

              Na liniach 903 i 904 obowiązują przystanki zgodnie z załączonymi wykazami (wszystkie przystanki, jako warunkowe), dla linii 509 – przystanki zgodnie z rozkładem jazdy oraz przystanek PL. HALLERA 02 jako stały.
    
Od czasu planowanego zakończenia zawodów (na godz. 22:30) do zakończenia akcji rozwozowej:

 • na linii M1 z częstotliwością ok. 5 min.,
 • na linii M2 z częstotliwością ok. 3 min.

Uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii:

3    w kierunku Gocławek: AL. ZIELENIECKA 06 - Zamoyskiego -  Grochowska  – GOCŁAWEK,
w kierunku Annopol:
AL. ZIELENIECKA 05 – Targowa  - …-   – ANNOPOL
26    w kierunku Os. Górczewska: AL. ZIELENIECKA 05 – Targowa -  … - OS. GÓRCZEWSKA

KOLEJ

Uruchomione zostaną dodatkowe pociągi SKM i KM z Warszawy Wschodniej do Warszawy Zachodniej wypełniające luki w układzie pociągów rozkładowych; pociągi SKM i KM w kierunku centrum Warszawy z przystanku Warszawa Stadion będą odjeżdżały co 4-7 minut,
Odjazdy pozostałych pociągów zaplanowano zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.

Pasażerów zainteresowanych dojazdem po meczu w kierunku Włoch, Ursusa, Piastowa, Pruszkowa, Brwinowa i Milanówka informujemy, iż w związku z zawieszeniem ruchu kolejowego na linii Warszawa Zachodnia – Grodzisk Mazowiecki (brak obsługi kolejowej przystanków W-wa Włochy, W-wa Ursus, W-wa Ursus Niedźwiadek, Piastów, Pruszków, Brwinów, Milanówek) dojazd do wskazanych dzielnic i miast przy częściowym wykorzystaniu kolei możliwy jest w następujący sposób:

 • Włochy / Ursus: autobusy 517, 127, N35, N85 (możliwa przesiadka na przystanku Warszawa Śródmieście lub na stacji Warszawa Zachodnia), ew. pociąg KM Warszawa Wsch. – Sochaczew (Warszawa Stadion – odj. 23:35 – do przystanku W-wa Ursus Północny lub W-wa Gołąbki
 • Piastów – 717, ZG (przesiadka na stacji Warszawa Zachodnia),
 • Pruszków – ZP, ZG, (przesiadka na stacji Warszawa Zachodnia),
 • Brwinów / Milanówek – linia ZG, do Milanówka będzie można również dostać się ostatnim pociągiem do Grodziska Mazowieckiego (Warszawa Stadion – odjazd 23:32, z przesiadką na ostatni kurs powrotny linii ZG (odjazd z Grodziska M. – 0:15)

Odjazdy ostatnich kursów wybranych linii z przystanku Dworzec Zachodni przy al. Jerozolimskich:

 • 127 – 23:49
 • 517 – 23:43
 • 717 – 23:50
 • ZP – 23:39
 • ZB – 23:16
 • ZG - 23:44

Czas przejazdu z przystanku kolejowego Warszawa Stadion do Warszawy Zachodniej wraz z przejściem z peronu należy kalkulować na ok. 20-25 minut.
 
Informujemy również, iż ze stacji Warszawa Śródmieście WKD o godz.: 23:20, 23:50 oraz 0:20 odjeżdżają pociągi WKD do Grodziska Mazowieckiego.
Uwaga! Bilet na mecz nie upoważnia do skorzystania z połączeń WKD.

 

Przepraszamy za utrudnienia.

opublikowano 31 sierpnia 2017r.
ostatnia aktualizacja 1 września 2017r.

zaplanuj podróż

kalandarz
Zobacz nową stronę Warszawskiego Transportu Publicznego! Zobacz nową stronę Zarządu Transportu Miejskiego! RODO w ZTM kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Komunikacja w wakacyjnym nastroju

Komunikacja w wakacyjnym nastroju

Letnie miesiące to tradycyjnie czas, kiedy warszawiacy wyjeżdżają na zasłużony wypoczynek. Dzieci nie chodzą do szkoły, studenci zdążyli ochłonąć po egzaminach, wiele osób bierze urlopy. Komunikacja miejska może także pomóc w wakacyjnej rozrywce. Warto wybrać się na przejażdżkę jedną z zabytkowych linii albo skorzystać z Zielonej Mapy i pojechać na cały dzień do jednego z atrakcyjnych przyrodniczo miejsc aglomeracji. więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską