Spotkania z Dyrektorem ZTM – ZTM Warszawa

Spotkania z Dyrektorem ZTM

Od 16 maja 2022 roku Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego ponownie przyjmuje pasażerów, w sprawach dotyczących działalności ZTM.
Spotkania organizowane są w każdy poniedziałek w godz. 15.00-17.00 (wyjątek stanowią dni ustawowo wolne od pracy).

W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt e-mail: sekretariat@ztm.waw.pl lub telefonicznie pod numer 22 45-94-100.

Umawiając się na spotkanie każdorazowo prosimy o określenie tematu rozmowy.

zdjęcie siedziby ZTM na ul. Grochowskiej 316/320
MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.