Ikona210 - Standard line

stop: Chabrowa 02 » Skibińskiego

Dzień Powszedni

  Minuty
4 00 34
5 04 34s
6 04 34
7 04s 34
8 14s 54
9 34s
10 14 54s
11 34
12 14s 54
13 34s
14 14 54s
15 24h 54s
16 24h 54s
17 24h 54s
18 24h 54s
19 24h 54s
20 34
21 14s 54
22 38s
23 38

Święto

  Minuty
4 00
5 10
6 10s 40
7 06 36s
8 06 36s
9 06 36s
10 06 36s
11 06 36s
12 06 36s
13 06 36s
14 06 36s
15 06 36s
16 06 36s
17 06 36s
18 06 36s
19 06 36s
20 06 36s
21 10s
22 10
23 10s

Rozkład ważny od 2019-07-01

Kursy bez oznaczeń realizowane są bezpośrednio

do krańca SKIBIŃSKIEGO (Truskaw),

bez podjazdu do Sierakowa i Hornówka.

_ - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

h - kurs przez HORNÓWEK

s - kurs przez SIERAKÓW