Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej w formie przepraw promowych w podziale na trzy części (005/2023/PN) – ZTM Warszawa

Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej w formie przepraw promowych w podziale na trzy części (005/2023/PN)

Data ogłoszenia: 24 lutego 2023

Termin składania ofert/wniosków: 29 marca 2023, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia – z podziałem na części – jest świadczenie usługi żeglugi śródlądowej w
formie przepraw promowych w lokalizacjach:
a) część 1 (jeden prom) Cypel Czerniakowski (pomost pływający) – Saska Kępa (plaża) ok.
511 km Wisły;
b) część 2 (jeden prom) Bulwar Grzymały Siedleckiego (nabrzeże) – Stadion Narodowy
(plaża) ok. 512 km Wisły;
c) część 3 (jeden prom) Podzamcze Fontanny (pomost pływający) – ZOO (plaża) ok. 515 km
Wisły.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem:https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/86159/details

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.