Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz odbieranie przesyłek pocztowych z siedziby ZTM. (070/2022/PN) – ZTM Warszawa

Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz odbieranie przesyłek pocztowych z siedziby ZTM. (070/2022/PN)

Data ogłoszenia: 29 listopada 2022

Termin składania ofert/wniosków: 20 grudnia 2022, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie
krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych
zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku (Dz. U. z 2018, poz. 2188 z późn.zm.) oraz odbieranie
przesyłek pocztowych z siedziby Zamawiającego.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).


Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi jako zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej
równowartości 1.000.000 EURO.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/79344/details

Ostatnia aktualizacja 26 stycznia 2023

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.