Usługa budowy i wdrożenia systemu do wspierania poruszania się Warszawskim Transportem Publicznym, z uwzględnieniem rozwiązań dedykowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami (048/2022/PN) – ZTM Warszawa

Usługa budowy i wdrożenia systemu do wspierania poruszania się Warszawskim Transportem Publicznym, z uwzględnieniem rozwiązań dedykowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami (048/2022/PN)

Data ogłoszenia: 5 września 2022

Termin składania ofert/wniosków: 5 października 2022, 12:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Zamawiający, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony za usługę budowy i wdrożenia systemu do wspierania poruszania się Warszawskim Transportem Publicznym, z uwzględnieniem rozwiązań dedykowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Celem Systemu jest wsparcie, w formie pozycjonowania, nawigowania i informowania pasażerów, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością wzroku. Jego realizacja odbywać się będzie poprzez udostępnienie pasażerom Aplikacji Mobilnej umożliwiającej: planowanie podróży, wraz z funkcjami wsparcia poruszania się, Warszawskim Transportem Publicznym po obszarze objętym Projektem; nawigację do wszystkich przystanków autobusowych i tramwajowych WTP, wejść do stacji metra, wejść na Stacje pasażerskie na terenie objętym Projektem; przekazywanie informacji kontekstowej, w tym o położeniu i infrastrukturze przystanku autobusowego i tramwajowego WTP, oraz prezentacja opartego o czas rzeczywisty rozkładu jazdy pojazdów WTP dla danego przystanku; przekazywanie informacji kontekstowej o wejściach do stacji metra, wejściach na Stacje pasażerskie oraz prezentację rozkładów jazdy metra i pociągów SKM, KM i WKD (dane przewoźników); przedstawianie informacji o numerze linii i przystanku.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem:
https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/71389/details

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF), nr RPMA.02.01.02-14-8835/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Ostatnia aktualizacja 26 października 2022

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.