Wykonanie remontu przepompowni nr P1 na stacji A3 Imielin I linii metra w Warszawie (045/2022/PN) – ZTM Warszawa

Wykonanie remontu przepompowni nr P1 na stacji A3 Imielin I linii metra w Warszawie (045/2022/PN)

Data ogłoszenia: 12 sierpnia 2022

Termin składania ofert/wniosków: 1 września 2022, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem:https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/69530/details

Ostatnia aktualizacja 29 sierpnia 2022

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.