Wykonanie ekspertyzy i analizy tzw. pustki technologicznej przy stacji metra „plac Wilsona”(042/2022/PN) – ZTM Warszawa

Wykonanie ekspertyzy i analizy tzw. pustki technologicznej przy stacji metra „plac Wilsona”(042/2022/PN)

Data ogłoszenia: 29 lipca 2022

Termin składania ofert/wniosków: 31 sierpnia 2022, 11:30

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wizji lokalnej, inwentaryzacji budowlanej, ekspertyzy technicznej tzw. pustki technologicznej znajdującej się bezpośrednio nad torami odstawczymi metra stanowiącej część stacji metra „Plac Wilsona”. Celem zamówienia jest uzyskanie opinii czy przedmiotowa pustka technologiczna może być wykorzystana do adaptacji na wykonanie ogólnodostępnego parkingu podziemnego oraz wstępnego oszacowania kosztów adaptacji, w związku czym przedmiotem zamówienia jest też przeprowadzenie analizy wpływu na obiekty metra w zakresie obciążeń w czasie eksploatacji parkingu oraz wpływu drgań i wibracji w trakcie trwania budowy parkingu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 1 do SWZ

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod linkiem:

https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/68284/details

Ostatnia aktualizacja 26 października 2022

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.