Dostawa elementów infrastruktury informatycznej (034/2022/PN) – ZTM Warszawa

Dostawa elementów infrastruktury informatycznej (034/2022/PN)

Data ogłoszenia: 1 lipca 2022

Termin składania ofert/wniosków: 18 lipca 2022, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

  1. Przedmiotem Zamówienia jest dostarczenie elementów infrastruktury informatycznej, fabrycznie nowych o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, zwanym dalej „OPZ”, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod linkiem
https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/65398/details

Ostatnia aktualizacja 2 sierpnia 2022

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.