Zaprojektowanie i wykonanie robót konserwacyjnych pokrycia dachów parkingu P+R al. Krakowska w Warszawie (033/2022/PN) – ZTM Warszawa

Zaprojektowanie i wykonanie robót konserwacyjnych pokrycia dachów parkingu P+R al. Krakowska w Warszawie (033/2022/PN)

Data ogłoszenia: 10 czerwca 2022

Termin składania ofert/wniosków: 24 czerwca 2022, 12:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu robót konserwacyjnych pokrycia dachów  parkingu P+R al. Krakowska w Warszawie.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem:
https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/63386/details

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.