Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego modernizację ostatniej kondygnacji parkingu P+R Metro Młociny, wraz z montażem modułowego zadaszenia zintegrowanego z panelami fotowoltaicznymi oraz wymianą oświetlenia Węzła Komunikacyjnego Młociny. (030/2022/PN) – ZTM Warszawa

Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego modernizację ostatniej kondygnacji parkingu P+R Metro Młociny, wraz z montażem modułowego zadaszenia zintegrowanego z panelami fotowoltaicznymi oraz wymianą oświetlenia Węzła Komunikacyjnego Młociny. (030/2022/PN)

Data ogłoszenia: 10 maja 2022

Termin składania ofert/wniosków: 20 maja 2022, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

  1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania
    inwestycyjnego obejmującego modernizację ostatniej kondygnacji parkingu P+R Metro Młociny, wraz z montażem modułowego
    zadaszenia zintegrowanego z panelami fotowoltaicznymi oraz wymianą oświetlenia Węzła Komunikacyjnego Młociny.
  2. Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na stronie: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/59972/details

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.