Rozbudowa drogi krajowej nr 61 (ul. Modlińska) w zakresie budowy skrzyżowania z projektowaną drogą powiatową ul. Światowida w ramach zadania pn. „Budowa skrzyżowania ulic Modlińskiej i Światowida w m. st. Warszawa (Dzielnica Białołęka) (PN 66/2021) – ZTM Warszawa

Rozbudowa drogi krajowej nr 61 (ul. Modlińska) w zakresie budowy skrzyżowania z projektowaną drogą powiatową ul. Światowida w ramach zadania pn. „Budowa skrzyżowania ulic Modlińskiej i Światowida w m. st. Warszawa (Dzielnica Białołęka) (PN 66/2021)

Data ogłoszenia: 3 lutego 2022

Termin składania ofert/wniosków: 28 marca 2022, 11:30

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa drogi krajowej nr 61 (ul. Modlińska) w zakresie budowy skrzyżowania z projektowaną drogą powiatową ul. Światowida w ramach zadania pn. „Budowa skrzyżowania ulic Modlińskiej i Światowida w m. st. Warszawa (Dzielnica Białołęka)

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem:
https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/48759/details

Ostatnia aktualizacja 18 marca 2022

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.