Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych (OW 1/2021) – ZTM Warszawa

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych (OW 1/2021)

Data ogłoszenia: 15 października 2021

Termin składania ofert/wniosków: 6 lutego 2023, 10:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Świadczenie usług przewozów autobusowych w zbiorowej komunikacji miejskiej nadzorowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.

2021-OJS183-477412-plpdf (66 KB)

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.