Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenia usług publicznych (OW 2/2021) – ZTM Warszawa

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenia usług publicznych (OW 2/2021)

Data ogłoszenia: 15 października 2021

Termin składania ofert/wniosków: 4 stycznia 2023, 10:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Świadczenie usług przewozów autobusowych w zbiorowej komunikacji miejskiej nadzorowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.

2021-OJS183-477411-plpdf (66 KB)

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.