Usługi przeprowadzenia testów w zakresie dojrzałości technologicznej i wykorzystania w narzędziu planowania podróży i poruszania się WTP, urządzeń i rozwiązań mogących wspierać funkcjonalności dedykowane dla osób ze szczególnymi potrzebami (PN 57/2021) – ZTM Warszawa

Usługi przeprowadzenia testów w zakresie dojrzałości technologicznej i wykorzystania w narzędziu planowania podróży i poruszania się WTP, urządzeń i rozwiązań mogących wspierać funkcjonalności dedykowane dla osób ze szczególnymi potrzebami (PN 57/2021)

Data ogłoszenia: 14 października 2021

Termin składania ofert/wniosków: 25 października 2021, 11:30

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia są usługi przeprowadzenia testów w zakresie dojrzałości technologicznej i wykorzystania w narzędziu planowania podróży i poruszania się WTP, urządzeń i rozwiązań mogących wspierać funkcjonalności dedykowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zamówienia realizowane fest w ramach projektu pn: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. RPMA.02.01.02-14-8835/17.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na stronie:
https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/41942/details

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.