Dostawa umundurowania dla pracowników ZTM (7 części) (PN 44/2021) – ZTM Warszawa

Dostawa umundurowania dla pracowników ZTM (7 części) (PN 44/2021)

Data ogłoszenia: 14 września 2021

Termin składania ofert/wniosków: 24 września 2021, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie umundurowania dla pracowników ZTM (z podziałem na 7 części) zgodnie z obecnie obowiązującym wzorem. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na stronie: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/39048/details

Ostatnia aktualizacja 20 września 2021

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.