Usługa przeprowadzki (PN 51/2021) – ZTM Warszawa

Usługa przeprowadzki (PN 51/2021)

Data ogłoszenia: 8 września 2021

Termin składania ofert/wniosków: 23 września 2021, 11:30

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem Zamówienia jest przygotowanie, organizacja, przeprowadzenie i wsparcie Zarządu Transportu Miejskiego podczas procesu zmiany siedziby.

Ze względu na specyfikę Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca przed złożeniem oferty dokona wizji lokalnej w obiekcie zlokalizowanym przy ul. Żelaznej 61 w Warszawie.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na stronie:
https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/38590/details

Ostatnia aktualizacja 16 września 2021

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.