Świadczenie usługi telekomunikacyjnej polegającej na transmisji danych po sieci IP VPN pomiędzy obiektami administrowanymi przez Zarząd Transportu Miejskiego (PN 39/2021) – ZTM Warszawa

Świadczenie usługi telekomunikacyjnej polegającej na transmisji danych po sieci IP VPN pomiędzy obiektami administrowanymi przez Zarząd Transportu Miejskiego (PN 39/2021)

Data ogłoszenia: 23 lipca 2021

Termin składania ofert/wniosków: 10 sierpnia 2021, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

  1. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usługi telekomunikacyjnej polegającej na transmisji danych po sieci IP VPN pomiędzy obiektami administrowanymi przez Zarząd Transportu Miejskiego.
  2. Usługa stanowiąca Przedmiot Zmówienia obejmuje:
    1. instalację punktów dostępowych na wskazanych przez Zamawiającego obiektach,
    1. świadczenie usługi transmisji danych pomiędzy wskazanymi obiektami, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego,
    1. zapewnienie stałego nadzoru serwisowego nad siecią, w zakresie czynności określonych w Specyfikacji Technicznej.
  3. Zamawiający informuje, iż usługa transmisji danych będzie realizowana według parametrów i wymagań funkcjonalnych określonych w Specyfikacji Technicznej.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/34823/details

Ostatnia aktualizacja 27 sierpnia 2021

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.