Ochrona fizyczna osób i mienia oraz ochrona przeciwpożarowa na obiektach administrowanych przez ZTM w Warszawie (PN 32/2021) – ZTM Warszawa

Ochrona fizyczna osób i mienia oraz ochrona przeciwpożarowa na obiektach administrowanych przez ZTM w Warszawie (PN 32/2021)

Data ogłoszenia: 12 lipca 2021

Termin składania ofert/wniosków: 27 lipca 2021, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia obejmuje ochronę fizyczną osób i mienia, a także ochronę przeciwpożarową, realizowane w formie: bezpośredniej ochrony fizycznej, kontroli obiektów przez patrole interwencyjne na wyodrębnionych obszarach, ochrony przeciwpożarowej wraz z ochroną fizyczną osób i mienia.

W postępowaniu przewidziana jest aukcja elektroniczna.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/33726/details

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.