WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA POTRZEBY ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA REMONTU POSADZEK I STROPÓW NA PARKINGACH P+R URSUS NIEDŹWIADEK ORAZ P+R AL. KRAKOWSKA, WRAZ Z DORADZTWEM TECHNICZNO – NAUKOWYM. (PN 29/2021) – ZTM Warszawa

WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA POTRZEBY ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA REMONTU POSADZEK I STROPÓW NA PARKINGACH P+R URSUS NIEDŹWIADEK ORAZ P+R AL. KRAKOWSKA, WRAZ Z DORADZTWEM TECHNICZNO – NAUKOWYM. (PN 29/2021)

Data ogłoszenia: 24 czerwca 2021

Termin składania ofert/wniosków: 2 lipca 2021, 11:30

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotowe zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego jako zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej progów unijnych

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy E-zamawiający pod adresem:
https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/32204/details

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.