Kompleksowe utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych na obiektach zarządzanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (PN 11/2021) – ZTM Warszawa

Kompleksowe utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych na obiektach zarządzanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (PN 11/2021)

Data ogłoszenia: 29 kwietnia 2021

Termin składania ofert/wniosków: 7 maja 2021, 10:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na kompleksowym utrzymaniu i  pielęgnacji terenów zielonych na obiektach zarządzanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Wykaz obiektów, szczegółowe wymagania, obowiązki, zakres oraz częstotliwości wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.    

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na Platformie E-Zamawiający pod adresem:https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/27348/details

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.