Usługi wykonywania i dostawy druków (PN 15/2021) – ZTM Warszawa

Usługi wykonywania i dostawy druków (PN 15/2021)

Data ogłoszenia: 28 kwietnia 2021

Termin składania ofert/wniosków: 13 maja 2021, 11:30

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotowe zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego jako zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej progów unijnych

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy E-zamawiający pod adresem:
https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/26995/details

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.