Dostawa i montaż wiat przystankowych (PN 9/2021) – ZTM Warszawa

Dostawa i montaż wiat przystankowych (PN 9/2021)

Data ogłoszenia: 30 marca 2021

Termin składania ofert/wniosków: 13 kwietnia 2021, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż na wskazanych przez Zamawiającego przystankach Warszawskiego Transportu Publicznego:

-dla Części A: 14 sztuk wiat,

-dla Części B: 1 sztuki wiaty,

wraz z wykonaniem dla wskazanych wiat przyłączy elektroenergetycznych lub instalacji fotowoltaicznych, a także z przygotowaniem i przekazaniem zatwierdzonej i uzgodnionej dokumentacji projektowej, technicznej i powykonawczej.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy E-zamawiający pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/25314/details

Ostatnia aktualizacja 15 kwietnia 2021

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.