Usługi druku ulotek, broszur, plakatów i innych niezbędnych materiałów informacyjno-promocyjnych na rok 2021 (PN 77/2020) – ZTM Warszawa

Usługi druku ulotek, broszur, plakatów i innych niezbędnych materiałów informacyjno-promocyjnych na rok 2021 (PN 77/2020)

Data ogłoszenia: 31 grudnia 2020

Termin składania ofert/wniosków: 11 stycznia 2021, 11:30

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotowe zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego jako zamówienie sektorowe o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie: różnego rodzaju ulotek, plakatów, broszur.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy E-zamawiający pod adresem:
https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/21806/details

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.