Pełnienie funkcji Inżyniera dla Kontraktu na projekt i budowę ogólnodostępnego płatnego Obiektu Parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą pod pl. Powstańców Warszawy (PN 68/2020) – ZTM Warszawa

Pełnienie funkcji Inżyniera dla Kontraktu na projekt i budowę ogólnodostępnego płatnego Obiektu Parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą pod pl. Powstańców Warszawy (PN 68/2020)

Data ogłoszenia: 24 grudnia 2020

Termin składania ofert/wniosków: 10 lutego 2021, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i raportowanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera, w tym pełnieniu Nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką inżynierską oraz Kontraktem zawartym z Koncesjonariuszem, w zakresie zaprojektowania i wybudowania ogólnodostępnego płatnego Obiektu Parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą pod pl. Powstańców Warszawy oraz wykonywaniu działań i czynności opisanych w WZK.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/21385/details

Ostatnia aktualizacja 22 stycznia 2021

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.